Sviatok Všetkých Svätých

1.novembra sme v celej Katolíckej Cirkvi, ako  na Slovensku, tak aj na celom svete prežívali prikázaný sviatok Všetkých Svätých. O 14.00 hodine sa na cintoríne v Smižanoch konala pobožnosť, kde sme si vypočuli bohoslužbu slova a spoločne si zaspievali aj litánie k všetkým svätým, počas ktorej sme  prosili všetkých svätých, aby na ich orodovanie Boh prijal...

pokračovať v čítaní

Rok viery

„Rok viery“ sa začal 11. októbra 2012 a potrvá do 24. novembra 2013. Má napomáhať novému oživeniu kresťanskej viery.Benedikt XVI. v deň vyhlásenia Roku viery uviedol, že poslaním Cirkvi, tak ako bolo aj Kristovým poslaním, je hovoriť o Bohu, pamätať na jeho suverénnosť a pripomínať všetkým ľuďom, osobitne kresťanom, čo...

pokračovať v čítaní

Celoslovenské večeradlo

 Svätyňa Božieho milosrdenstva sídlisko, Západ Spišská Nová Ves – farnosť Smižany sa v dňoch 29.9. – 2.10.2012 stala centrom stretnutia mariánskych ctiteľov. Konalo sa tu Celoslovenské večeradlo určené pre veriacich, laikov a kňazov. Tomu všetkému predchádzala príprava na večeradlo. Stretnutie večeradla sa koná 2-krát do roka, na rôznych miestach Slovenska...

pokračovať v čítaní

Oáza medzi žiakmi

V dňoch 4 – 5 októbra sa skupinky animátorov vybrali medzi žiakov základných škôl, ktoré ležia na území našej farnosti. Krátkym príhovorom, hrami, fotodokumentáciou sa žiakom snažili priblížiť fungovanie nášho spoločenstva. Cieľom tejto akcie bolo pozvať nových členov do našich kruhov. Veríme, že sa naše počty rozrastú o nových členov.

pokračovať v čítaní

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

Túto slávnosť sme začali spoločnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorý je práve zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Omšu celebroval náš pán kaplán otec Lukáš  Gąsiorowski spolu s pánom farárom otcom Leonardom Lasotom. Po svätej omši sme sa všetci zhromaždili pred kostolom kde sa konalo posvätenie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého....

pokračovať v čítaní

Personálne zmeny 2012

Dňa 9. 9. 2012 sme sa rozlúčili s pátrom Radoslavom Vargom, ktorý v našej farnosti pôsobil 2 roky. Páter Radko celebroval v nedeľu sv. omše o 9:00 hod. v Svätyni Božieho Milosrdenstva a o 10:30 hod. vo farskom kostole. Na týchto omšiach mu osobne poďakovali farníci  za jeho obetavú službu...

pokračovať v čítaní