Prvé sväté prijímanie

Mnohí z nás si určite pamätajú na ten slávnostný deň, kedy sme prvý krát prijali sviatostného Krista v Eucharistii. A práve 26. máj bol takýmto dňom pre tretiakov, ktorí navštevujú základne školy na území našej farnosti. Tomuto dňu predchádzal deviatnik a pobožnosť, na ktorej si deti obnovili krstné sľuby a...

pokračovať v čítaní

Vizitácia

V dňoch 21. – 22. mája navštívili našu farnosť dvaja otcovia pallotíni. Páter Martin a František – členovia rady hlavného predstaveného otcov pallotínov z Ríma. V utorok slúžili večernú svätú omšu vo farskom kostole, po ktorej sa konalo spoločné stretnutie s veriacimi ,kde sa im predstavili skupiny a spoločenstvá fungujúce...

pokračovať v čítaní

Zoslanie Ducha Svätého

V našej farnosti sa v sobotu 18.mája uskutočnilo bdenie pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. Toto bdenie v sebe obsahovalo modlitbu sv. ruženca, prednášku Daniela Lysého o podstate účinkov prítomnosti Ducha Svätého po nej nasledovalo vzdávanie chvál a vrcholom večera bola sv. Omša o 23.00, pri ktorej sa nám prihovoril p. kaplán Lukáš....

pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Jána Nepomuckého

Pri farskom úrade v Smižanoch je malá kaplnka zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. V štvrtok 16. mája sa v našej farnosti konala sv. omša práve pred touto kaplnkou. Desiatkam veriacim, ktorí sa na toto slávení zhromaždili sa prihovoril náš pán farár o. Leonard.  Murovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, bola postavená v roku...

pokračovať v čítaní

Sviatosť birmovania

12. mája bola v našej farnosti udelená 74. birmovancom sviatosť kresťanskej dospelosti – sviatosť birmovania. Birmovanci túto sviatosť prijali z rúk spišského sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil prítomných birmovancov, birmovných rodičov ale aj rodičov birmovancov. Veríme, že birmovanci budú  zodpovedne pristupovať k svojej kresťanskej...

pokračovať v čítaní