Sviatky na Slovensku

liturgický rok „B“, 2017 -2018

PRIKÁZANÉ SVIATKY

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra 2017
Narodenie Pána – 25. decembra 2017
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára 2018
Zjavenie Pána – 6. januára 2018
Nanebovstúpenie Pána – 10. mája 2018
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 31,mája 2018
Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna 2018
Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta 2018
Všetkých svätých – 1. novembra 2018

 

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra 2017
Obetovanie Pána – 2. februára 2018
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca 2018
Veľkonočný pondelok – 2.apríla 2018
Zvestovanie Pána – 9. apríla 2018
Svätodušný pondelok – 21.mája 2018
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – 8.júna 2018
Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla 2018
Narodenie Panny Márie – 8. septembra 2018
Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra 2018

 

POHYBLIVÉ SVIATKY

Prvá adventná nedeľa – 3. decembra 2017
Svätej rodiny – 31. decembra 2017
Krst Krista Pána – 7. januára 2018
Popolcová streda – 14. februára 2018
Kvetná nedeľa – 25. marca 2018
Veľká noc – 1. apríla 2018
Nanebovstúpenie Pána – 10. mája 2018
Zoslanie Ducha Svätého – 20. mája 2018
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza – 24. mája 2018
Najsvätejšej trojice – 27. mája 2018
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – 31. mája 2018
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – 8. júna 2018
Krista Kráľa – 25. novembra 2018

 


Štátne sviatky

1. januára – Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júla – Svätých Cyrila a Metoda
29. augusta – Výročie SNP
1. septembra – Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja

24. decembra – Štedrý deň
25. decembra – Prvý sviatok vianočný
26. decembra – Druhý sviatok vianočný
6. januára – Zjavenie Pána
30. marca – Veľký piatok
2. apríla – Veľkonočný pondelok
1. mája – Sviatok práce
8. mája – Deň víťazstva nad fašizmom
15. septembra – Sebembolestná Panna Mária
1. novembra – Všetkých svätých