Liturgický kalendár

   Cezročné        obdobie   08.09.2013 – Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období   13.09.2013 – piatok:    – Sv. Jána Zlatoústého, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka   14.09.2013 – sobota:    – Povýšenie svätého kríža – sviatok   15.09.2013 – Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska   16.09.2013 – pondelok:   ...

pokračovať v čítaní