Návšteva zo Spišskej Kapituly

Počas víkendu 7. – 9. marca 2014 našu farnosť navštívil náš diakon Michal Pavol spolu s troma bohoslovcami zo seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí, ktorí vo farskom kostole v piatok viedli krížovú cestu pred sv. omšou o 18:00 a taktiež mládežnícku krížovú cestu. Po mládežníckej krížovej ceste oboznámili...

pokračovať v čítaní

POŽEHNANIE MATIEK V POŽEHNANOM STAVE

Od minulého mesiaca sa v našej farnosti vo farskom kostole, začali konať POŽEHNANIA MATIEK V POŽEHNANOM STAVE, aby ich Pán Boh viedol svojím požehnaním celým tehotenstvom a aby detičky už v lone matiek žiarili svätosťou Boha . Toto požehnanie sa vždy udeľuje: v prvú nedeľu v mesiaci, po sv. omši o 10:30 hod. Na požehnanie srdečne pozývame aj...

pokračovať v čítaní

Celoslovenské stretnutie moderátorov Oázy rodín – Hnutia Svetlo-život

Dňa 1.3.2014 sa konalo v našej farnosti v katechetickom centre pri farskom kostole celoslovenské stretnutie moderátorov Oázy rodín – Hnutia Svetlo-život. Toto stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou, pokračovalo pracovným rozhovorom a spoločným zdieľaním sa. Následne nasledovala katechéza a celé stretnutie vyvrcholilo sv. omšou o 12.00 hod. vo farskom kostole, ktorej...

pokračovať v čítaní

KARNEVAL

V sobotu 25. januára sa v našej farnosti uskutočnil karneval. Miestom konania tejto zábavy sa vďaka dobrej spolupráci medzi ZŠ Povýšenia sv. Kríža a farským úradom bola práve ZŠ. Karneval sa niesol v duchu dobrej nálady a radostnej atmosféry. Zabávali sme sa tancom, hrami, papaním a príjemnými rozhovormi. Už teraz...

pokračovať v čítaní

Sviatok sv. Vincenta Pallottiho

„Keď niekto sám sníva, vtedy je to len snívanie. Keď všetci spolu snívame, to je už počiatok novej skutočnosti.“ Dňa 22.januára sme prežívali sviatok sv. Vincenta Pallottiho, ktorý predchádzala príprava, a to novéna k sv. Vincentovi a korunka k Božiemu milosrdenstvu. Nebolo to snívanie, ale bola to skutočnosť, keď na...

pokračovať v čítaní

Koleda a Dobrá novina

Aj tento rok sa v našej farnosti konala pastoračná návšteva rodín. Koledu prijalo 160 rodín našej farnosti. Akcia Dobrá novina sa v našej farnosti tohto roku konala inou formou ako po minulé roky. Deti nám svoje krátke vystúpenie spojené s vinšami a piesňami zahrali po dopoludňajších omšiach v nedeľu 29.decembra...

pokračovať v čítaní

Boh prišiel tak, ako sľúbil

Anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Aj my, naplnení touto veľkou radosťou, sme sa stretli na polnočnej sv. omši vo farskom kostole, pri ktorej sme slávili príchod nášho Pána na svet. Túto...

pokračovať v čítaní