KONTAKTY:

pani Štrauchová – 0948 850 462
pani Mgr. Tobiašová – 0949 130 088
pani Ing. Rusňáková – 0915 926 291

 

Boh nám vo svojej láske dáva rodičov, ktorí nám sprostredkovali život, vychovávajú nás a starajú sa o nás. Treba však viac poslúchať Boha ako ľudí (Sk 5, 29). Preto každý rodič má aj povinnosť: správne pripraviť svoje dieťa pre životné povolanie hlavne vlastným dobrým príkladom, ktorý mu umožní dívať sa dieťaťu rovno do očí. A to sa pri antikoncepcii nedá.
Nemožno vyžadovať od dieťaťa predmanželskú čistotu, ak nežijeme čistotu v manželstve. Nemožno sa spoliehať na nejakú krátku náuku pred manželstvom, ak deti o nás vedia, že žijeme pravý opak. Zázrak sa nestane.

Treba žiť lásku k Ježišovi i k jeho Cirkvi, t.j. aj k jej spoločenstvám. Billingsova ovulačná metóda bude mať omnoho lepšiu perspektívu, ak budeme jedno srdce a jedna duša, ak budeme spolupracovať, prijímať navzájom „talenty“, ktoré každý z nás dostal – teda budeme plní porozumenia, podpory, radosti… nie rivality, pohŕdania, nactiutŕhania.
Bude to chcieť vyzlieť starého človeka, opustiť zlozvyky, premáhať sa, obnoviť sa v zmýšľaní a pripojiť sa ku Kristovmu krížu a obeti aj denným záznamom ženskej neplodnosti či plodnosti a zodpovedným rozhodnutím sa využiť jedno či druhé.

Treba mať preto úctu k Bohu, k jeho poriadku, k jeho stvoreniu a to je aj rešpektovanie úlohy človeka: muža a ženy. Posmešné, neúctivé a nepravdivé vyjadrovanie o svätých veciach t.j. aj o sviatosti manželstva, o manželskom sľube znamená nepodriadenie sa Bohu. Ak však dávaš sľub Bohu, nemeškaj s jeho vyplnením (Kaz 5, 3). Manželia nevedia napriek sľubu prijať dieťa ako Boží dar a ak, tak často s dlhým váhaním a len ako citovú potrebu, a nie ako vyjadrenie skutočnej viery v budúcnosť. Je prehliadané vnútorné a neodlučiteľné spojenie lásky a života.
Ak príjmeme Boží poriadok v spoluúčasti muža a ženy tým, že vynaložíme námahu poznať a používať Billingsovu ovulačnú metódu, budeme žiť v láske a vernosti a sprostredkúvať život podľa Božieho plánu.

Život podľa viery v Boha znamená naučiť sa dôverovať Bohu a nie svetským veciam, ale znamená aj aktívnu účasť na katechéze.
Milovať budeš Pána Boha svojho celým srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
Zachovanie príkazu lásky značí zachovať jeho prikázania a robiť len dobré – hocičo, čokoľvek – najmenším bratom: teda hriešnikov napomínať, nevedomých vyučovať, pochybujúcim dobre radiť. Taká je služba našich inštruktorov – vedie k dobru spoločnosti. Je to práca ťažká, ale radostná v nádeji, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú (Lk 15, 7).

Dar slobody má svoju cenu – neexistuje sloboda bez zodpovednosti – vtedy je svojvôlou, otroctvom. Rozum má schopnosť poznať pravdu.
A inštruktor aj klient musí zachovať vernosť pravde pochádzajúcej od Boha. Ak pravdu nemilujeme, nemôžme ju nájsť. Ak pravdu nechceme poznať, nespoznáme ju. Ale ak ju spoznáme, nás vyslobodí (J 8, 32). Najmä mladí majú zmysel pre pravdu i túžbu po slobode. Byť skutočne slobodným neznamená robiť to, čo sa mi chce, alebo čo sa mi páči, ale byť človekom s čistým svedomím, byť zodpovedný, žiť pre druhých.

A o tom je aj Billingsova ovulačná metóda. Ona je jednou z ciest do tretieho tisícročia, do civilizácie lásky. Nebojme sa a vykročme na ňu.

 

Zdroj: www.bilings.sk