Nočné bdenie

V sobotu 13. apríla sa v Krakowe – Łagiewnikoch konalo nočné bdenie Združenia katolíckeho apoštolátu. Zúčastnili sme sa ho aj my, mladší i starší z našej pallotínskej farnosti. Dostali sme milé pozvanie sprevádzať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Spolu s našimi bratmi a sestrami, z rôznych miest Poľska, sme sa započúvali...

pokračovať v čítaní

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva. Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Program začal rannou svätou omšou, ktorú celebroval p. Vladimír Peklanský SAC, predstavený pallotínov na Slovensku. Svätú omšu o 9:00 viedol a v kázni sa...

pokračovať v čítaní

Veľkonočné Trojdnie

Témou tohtoročného Veľkonočného trojdnia v našej farnosti boli tri Božské čnosti: viera, nádej, láska. Príhovormi sa nám prihováral náš pán farár o. Leonard Lasota SAC. Umývanie nôh učeníkom, spomienka na ustanovenie sv. omše a ustanovenie sviatosti oltárnej, tieto okamihy sme si spoločne pripomenuli na Zelený štvrtok. Obrady Veľkého piatku sa...

pokračovať v čítaní

Krížova cesta

V stredu 27. marca sa po večernej sv. omši konala  ulicami našej farnosti krížová cesta. Myšlienky krížovej cesty boli zamerané na Božie milosrdenstvo. Na záver krížovej cesty sme sa ešte pomodlili modlitbu Verím v Boha a na úmysli a za zdravie  sv. Otca.

pokračovať v čítaní

Pôstne príhovory

V období Veľkého pôstu sa má v živote kresťana uskutočňovať predovšetkým vnútorná premena. Ide o  určité vnútorne umieranie. Máme sa zvlášť v tento veľkopôstny čas podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbou a almužnou a vôbec naším kajúcny životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho kresťanského sviatku Veľkej noci....

pokračovať v čítaní

Podeľ sa obedom

 Veľký pôst je príležitosťou k tomu, aby sme robili pokánie a v sebazaprení sa zriekali toho, čo máme radi v prospech nášho duchovného života, ale aj v prospech ľudí, ktorí sú vo väčšej núdzi ako my. Jednou z týchto možností bola aj akcia, ktorá sa v našej farnosti konala už...

pokračovať v čítaní

Svätá Zem

V dňoch 05.03. – 12.03. 2013 sme mali možnosť navštíviť Svätú Zem spoločne s farnosťou Krista Kráľa Prešov Sekčov. Sprevádzali nás traja kňazi: o. Peter Fedor z Ľubice – sprievodca celej púte, wdp. Marek Kreheľ z Prešova a náš duchovný o. Leonard Lasota. Touto cestou by sme chceli poďakovať Pánu...

pokračovať v čítaní

Dotkni sa Božej lásky

Pod týmto názvom sa v dňoch od 01 do 03 marca konali v rehoľno – formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva duchovné cvičenia. Viedol ich o. Peter Klubert SAC. Duchovné cvičenia sa niesli v duchu zamyslení sa nad Božou láskou a dobrotou. Krížové cesty, sv. omše, spoločné katechézy,modlitba ruženca, adorácia...

pokračovať v čítaní