Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu

Štvrtá adventná nedeľa. Na adventnom venci je zapálená už štvrtá svieca. Aké to svetlo napĺňa naše chrámy, naše domovy, naše srdcia? S približujúcim sa príchodom najkrajšieho sviatku roka „Narodenia Pána Ježiša“, rastie aj radosť v našich srdciach. Je bežný pracovný deň. Ľudia sa ponáhľajú do svojich domovov. Pomaličky utícha aj...

pokračovať v čítaní

Chudobná cesta, CESTA K BOHU

Aj tento rok sa v našej farnosti, t.j. vo farskom kostole ale aj vo svätyni Božieho milosrdenstva, konali rorátne sv. omše. Ich téma bola: „Chudobná cesta, CESTA K BOHU“, ktorá bola inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, ktorý si želá, aby bola CIRKEV CHUDOBNÁ PRE CHUDOBNÝCH. Každá rorátna sv. omša sa...

pokračovať v čítaní

Pobožnosť za zosnulých

V nedeľu v oktáve Všetkých svätých sme sa zhromaždili vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom, aby sme spoločne orodovali za našich blížnych, ktorí od nás odišli v priebehu roka. Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu...

pokračovať v čítaní

Poďakovanie za úrodu

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“ Dňa 3. novembra 2013 sme spoločne pri svätej omši o 10:30 hod. vo farskom kostole poďakovali Pánu Bohu za dary úrody v tomto roku....

pokračovať v čítaní

Pobožnosť na cintoríne

V deň slávnosti Všetkých svätých sa poobede na miestom cintoríne konala pobožnosť, počas ktorej sme sa v liturgii slova zamýšľali nad našou smrťou, vykúpením, spásou a následne sme v litániách prosili svätých o orodovanie za všetkých zosnulých, hlavne zosnulých z nášho cintorína. Po litániách sme boli pokropení svätenou vodou, čo...

pokračovať v čítaní

KATECHÉZY

Tak ako minulý školský rok, tak aj tento sa každý tretí utorok v mesiaci budú konať vo svätyni Božieho milosrdenstva katechézy na rôzne témy. Viesť ich bude Mons. Alojz Frankovský. Na tieto stretnutia Vás všetkých srdečne pozývame.

pokračovať v čítaní

IDEOLÓGIA RODOVEJ ROVNOSTI

V sobotu 5. októbra 2013, v deň spomienky na sv. sestru Faustínu Kowalskú, sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva po sv.omši o 15:30 a následnom uctení relikvii sv. sestry Faustíny uskutočnila prednáška, na aktuálnu tému: Ideológia rodovej rovnosti. Túto tému nám vysvetlil ThDr. Martin Koleják PhD. Rozobral nám aj problematiku LGBTI....

pokračovať v čítaní

SOM ZA ŽIVOT

Tak s takouto myšlienkou sme sa aj my farníci zúčastnili Národného pochodu za život 2013. Verejným spôsobom sme prejavili túžbu po ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých situáciach života.   Boli sme súčasťou 80-tisícovej masy ľudí, v ktorej bolo cítiť spoločný zámer, spoločnú túžbu a...

pokračovať v čítaní