Domáca cirkev hnutia Svetlo-Život v Smižanoch

Spoločenstvo je súčasťou „oázového“ Hnutia Svetlo – Život.

Domácu cirkev oblasť Smižany tvoria už štyri kruhy.
Kruh spravidla tvorí najmenej 5 rodín, ktoré sa stretávajú raz mesačne u niektorej z rodín. Stretnutie má ustálený priebeh – delenie sa životom, modlitba so vzývaním Ducha Svätého, čítanie sv. Písma a delenie sa evanjeliom, delenie sa realizáciou záväzkov a formačná téma.

Kruh si spomedzi rodín volí animátorský pár, ktorého úlohou je zvolať a viesť stretnutie kruhu. Spolu s moderátorským párom oblasti sa animátori stretávajú na animátorských stretnutiach a pripravujú spoločné stretnutia v rámci oblasti a formačné rekolekcie pre rodiny.

Celá formácia a činnosť Hnutia prebieha v spolupráci s kňazmi rehole Pallotínov. Kňazi sa zúčastňujú na stretnutiach kruhu a sú prítomní aj na ostatných akciách spoločenstva. Prítomnosť kňaza je pre kruh veľkou milosťou a podporou.

Spoločenstvo je otvorené vzniku ďalších rodinných kruhov. Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Informácie tiež získate u otcov Pallotínov priamo na fare v Smižanoch, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany, alebo na kontaktoch uvedených na tejto stránke. Neváhajte a okúste radosť zo života v spoločenstve s inými kresťanskými rodinami, ktoré žijú v takých istých podmienkach a boria sa s podobnými problémami aké má možno aj Vaša rodina.

Využite mailový, telefonický, alebo aj osobný kontakt.

Viac o vzniku, histórii a štruktúre spoločenstva sa dozviete na: http://dc-hsz-mi.webnode.sk/o-nas/