Zatiaľ žiadne komentáre

Zoslanie Ducha Svätého

V našej farnosti sa v sobotu 18.mája uskutočnilo bdenie pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. Toto bdenie v sebe obsahovalo modlitbu sv. ruženca, prednášku Daniela Lysého o podstate účinkov prítomnosti Ducha Svätého po nej nasledovalo vzdávanie chvál a vrcholom večera bola sv. Omša o 23.00, pri ktorej sa nám prihovoril p. kaplán Lukáš. Tento večer bol krásnym povzbudením vo viere a sviežim naladením na hlboké prežitie nedele zoslania Ducha Svätého.

Pridať komentár