Slovo katechéza sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch a s čoraz väčšou naliehavosťou. Určite aj preto, že je to spôsob, ako niekoho naučiť, čo to znamená žiť svoju vieru.

Stredom každej katechetickej činnosti je vždy Pán Ježiš Kristus. On je Cesta, Pravda a Život. Žiť kresťansky, znamená nasledovať Ho vo svojom osobnom živote. A tak zmyslom katechézy je uviesť človeka do spoločenstva s Kristom, ktorý by ho priviedol k Otcovej láske a mal účasť na živote v hľadaní zmyslu a smeru svojej púte…

V našom katechetickom centre sa preto najmä touto službou staráme o duchovné formovanie našich farníkov. Na tento účel neustále ponúkame stretnutia rôznych vekových skupín v celej rade aktivít, kde sa katechéza môže uplatniť, ako odpoveď na znamenia dnešnej doby.