Prvá etapa výstavby Krížovej cesty v obci Smižany bola dokončená v apríli roku 2009. Aj keď osvetlenie a prístupové chodníky k jednotlivým zastaveniam ešte len čakajú na realizáciu, už dnes má toto prostredie čo ponúknuť …

Image001.jpg

Smižany ležia v tesnej blízkosti Spišskej Novej Vsi a počtom obyvateľov (takmer 8400) ide o najväčšiu slovenskú obec.

Image002.jpg

Areál Krížovej cesty sa buduje na severných svahoch obce

Image005.jpg

Prvá etapa Kalvárie bola dokončená na jar 2009. Fotografia zachytáva okrem panorámy obce aj prírodu  Slovenského raja.

Image006.jpg

Krížová cesta je zhotovená z kameňa

Image004.jpg

Výstavba Kalvárie bude pokračovať druhou etapou – inštalovaním osvetlenia a vybudovaním prístupových chodníkov k jednotlivým zastaveniam z prírodného kameňa.

Image003.jpg

Image007.jpg

Image008.jpg

Image013.jpg

Po zdolaní štrnástich zastavení nasledujú tri kamenné kríže

Image009.jpg

Výhľady do okolia zo záveru Krížovej cesty stoja za vynaloženú námahu

Image010.jpg

Za tromi krížmi stojí malá kaplnka s datovaním 1905 a 1997. Uvedené roky sú pravdepodobne roky jej výstavby a obnovy. V rovine úvah je zámer postaviť na konci Krížovej cesty novú kaplnku.

Image011.jpg

Farský kostol na fotografii je zasvätený Povýšeniu sv. kríža.

Image012.jpg

Zdroj:
http://lisinovic.blog.sme.sk