Zatiaľ žiadne komentáre

Nová smižianska tradícia

Prvý máj bol za komunizmu sviatkom práce. V katolíckej cirkvi je to od roku 1955 spomienka na sv. Jozefa robotníka. Z tejto príležitosti sa v stredu večer konala vo farskom kostole v Smižanoch svätá omša pre mužov, na ktorú boli pozvaní všetci chlapi z farnosti. Blahorečený Ján Pavol II. o prvomájovom sviatku povedal: „Prostredníctvom práce sa človek stáva viac človekom. Práve preto je pracovitosť jedna z čností.“
Tematické bohoslužby nie sú v Smižanoch ničím novým. Na liturgii sa pravidelne stretávajú mládežníci, birmovanci, chorí, ctitelia Božieho Milosrdenstva a od stredy už aj muži. „Je to prvá omša určená mužom a verím, že nie aj posledná a bude z toho tradícia,“ povedal počas príhovoru správca farnosti o. Leonard Lasota.
Liturgie sa zúčastnilo niekoľko desiatok mužov, ktorí z väčšej časti zaplnili dolné rady určené na sedenie a svojím spevom prispeli k sláveniu bohoslužby. No na farnosť s takmer 7 000 veriacimi, z čoho je približne polovica mužského pohlavia  (podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011), bola účasť mizivá. “Nehanbite sa za to, že ste kresťania a buďte pre ostatných príkladom,” vyzval kazateľ.
Veriaci si mohli v homílii ďalej vypočuť povzbudivé slová, aby nezabudli na svoje poslanie, miesto v rodine a dôverovali sile modlitby. “Hovorí sa, že žena je krkom rodiny, ale muž je jej hlavou,” vysvetlil otec Leonard, a zároveň dodal: “Každý z nás ma iné povolanie. Ale len spoločným úsilím a modlitbou dosiahneme veľké veci.”
Na záver svätej omše sa hlavný celebrant poďakoval za účasť a prítomných vyzval, aby sa nebáli prinášať nápady, ako zdokonaliť spoločné slávenie eucharistie.

Pridať komentár