sv. Vincet Pallotti"Hľadaj Boha a nájdeš ho. Hľadaj ho vo všetkom a nájdeš ho všade.

Hľadaj ho v každom čase a nájdeš ho vždy."

sv. Vincet Pallotti

SPOLOČNOSŤ KATOLÍCKEHO APOŠTOLÁTU - PALLOTÍNI

Je spoločnosť kňazov a bratov. Názov Pallottíni vznikol z priezviska nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.
Pallotti bol diecéznym kňazom, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme. Ako kňaz bol známy svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí to, že sa u neho spovedali nielen jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.
9. januára 1835 pri slúžení sv. omše Pallotti dostal milosť nadchnutia od Boha, aby založil Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - SAC. Ona mala spojiť všetkých ľudí - kňazov aj laikov, v rôznom stave, remesle a odbore, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás v to zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie kresťanov, ale je to aj radostné povolanie lebo - ako opakoval Pallotti po sv. Pavlovi - Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa, motivuje, nedá pokoj a inšpiruje k tomu, aby sa radostne hovorilo o Bohu tam, kde žijeme. "Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista." - hovoril Pallotti.

Venujeme sa

Kňazi pracujú ako dušpastieri farnosti, akademickej mládeže, zaoberajú sa modlitebnými skupinami (oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo). Starajú sa o ťažko chorých; zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami.
Pallotínov môžeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami. Zaoberajú sa poriadaním duchovných cvičení, misií, organizovaní peších púti do rôznych bazilík a svätých miest na svete. Niektorí kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách. Vedieme aj široko rozvinutú vydavateľskú prácu.
Bratia pracujú ako moderátori spoločností, v tlačiarniach, v dielňach, v poľnohospodárstve, v záhradách, vrátnicach, sakristiách ako aj na misiách.

 

Nájdete nás

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Farský úrad Smižany
Nám. Pajdušáka 3
053 11 Smižany
tel.:053/443 12 09
e-mail: rkfus@gmx.net

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Spišská Nová Ves - sidlisko Západ
ul. Hutnícka 4
052 11 Spišská Nová Ves
farnosť Smižany
Svätyňa Božieho Milosrdenstva
tel.: 053/44 343 44

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Misijný sekretariát - pallotíni
ul. Sološnícka 20
841 04 Bratislava - Karlova Ves
tel.: 02/43 19 10 30, 0692 086 335,
0915 342 039, 0915 641 387
e-mail: info@pallotini.sk

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 056/642 30 42
e-mail: michalovcesac@gmail.com

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Farský úrad Predajná
ul. Farská 1
976 63 Predajná
tel.:048/619 21 33