Zatiaľ žiadne komentáre

„Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet.“

V nedeľu 5. mája sa popoludňajšia pobožnosť konala pri jaskynke Panny Márie na farskej záhrade. Využili sme pekné počasie a spoločne sa pomodlili Loretánske litánie a zaspievali Mariánske piesne a tak prežili popoludňajší čas v blízkosti našej nebeskej Matky. 

Pridať komentár