Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok sv. Jána Nepomuckého

Pri farskom úrade v Smižanoch je malá kaplnka zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. V štvrtok 16. mája sa v našej farnosti konala sv. omša práve pred touto kaplnkou. Desiatkam veriacim, ktorí sa na toto slávení zhromaždili sa prihovoril náš pán farár o. Leonard. 

Murovaná kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, bola postavená v roku 1817 a posvätil ju biskup Ladislav Čáky.  Bolo to krátko po svätorečení sv. Jána.

Sv. Ján Nepomucký  sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Stal sa kňazom a mal na  starosti veľa zodpovedných úloh. Okrem toho kázal aj v chráme sv. Víta. Bol veľmi zbožný, horlivý a svedomitý. Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom veľmi dobré vzťahy. To sa však zmenilo, keď nastúpil  Karolov syn Václav IV. Traduje sa, že sv. Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho kráľ vypytoval na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná a chodila sa spovedať k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal ho nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, že jazyk sv. Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol Ján vyhlásený v roku 1729.

Pridať komentár