Zatiaľ žiadne komentáre

Adorácia so Svätým otcom Františkom

V nedeľu 2. júna 17.00 hod. Svätý Otec František predsedal hodinovej eucharistickej adorácii v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Adorácia sa konala vrámci hlavných podujatí v Roku viery. Univerzálny dosah tohto momentu mal byť znakom duchovného zjednotenia. Patríme do jednej Cirkvi, a preto sme sa aj my spoločne s celou našou farnosťou pridali  k Svätému Otcovi. Zhromaždení v obidvoch našich kostoloch sme spoločne adorovali Eucharistického Krista a tak boli v modlitbovom spojení so Svätým otcom Františkom.

Pridať komentár