Celoslovenské večeradlo

 Svätyňa Božieho milosrdenstva sídlisko, Západ Spišská Nová Ves – farnosť Smižany sa v dňoch 29.9. – 2.10.2012 stala centrom stretnutia mariánskych ctiteľov. Konalo sa tu Celoslovenské večeradlo určené pre veriacich, laikov a kňazov. Tomu všetkému predchádzala príprava na večeradlo. Stretnutie večeradla sa koná 2-krát do roka, na rôznych miestach Slovenska...

pokračovať v čítaní

Oáza medzi žiakmi

V dňoch 4 – 5 októbra sa skupinky animátorov vybrali medzi žiakov základných škôl, ktoré ležia na území našej farnosti. Krátkym príhovorom, hrami, fotodokumentáciou sa žiakom snažili priblížiť fungovanie nášho spoločenstva. Cieľom tejto akcie bolo pozvať nových členov do našich kruhov. Veríme, že sa naše počty rozrastú o nových členov.

pokračovať v čítaní

Sviatok Povýšenia sv. Kríža

Túto slávnosť sme začali spoločnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorý je práve zasvätený Povýšeniu sv. Kríža. Omšu celebroval náš pán kaplán otec Lukáš  Gąsiorowski spolu s pánom farárom otcom Leonardom Lasotom. Po svätej omši sme sa všetci zhromaždili pred kostolom kde sa konalo posvätenie obnovenej kaplnky sv. Jána Nepomuckého....

pokračovať v čítaní

Personálne zmeny 2012

Dňa 9. 9. 2012 sme sa rozlúčili s pátrom Radoslavom Vargom, ktorý v našej farnosti pôsobil 2 roky. Páter Radko celebroval v nedeľu sv. omše o 9:00 hod. v Svätyni Božieho Milosrdenstva a o 10:30 hod. vo farskom kostole. Na týchto omšiach mu osobne poďakovali farníci  za jeho obetavú službu...

pokračovať v čítaní

OBD III. – Kolačkov 2012

  V dňoch 17.7.2012 – 1.8.2012 sa v Kolačkove konali duchovné cvičenia  – Oáza Božích detí (OBD III).   Duchovne sme sa obnovovali pod vedením otca Petra Lasotu. Počas týchto dvoch týždňov sme sa spoločne zamýšľali nad modlitbou Otče náš.     Na všetko, čo sme prežili : sv. omše, pobožnosti,...

pokračovať v čítaní

ONŽ II – Kolačkov 2012

      V prvej polovici mesiaca júl t.j. od 1.7.  do 16.7. sa pod vedením nášho pána kaplána o. Lukáša uskutočnila oáza  – ONŽ II. Oázové duchovné cvičenia sa konali vo farnosti Kolačkov, kde nás miestni obyvatelia privítali s otvoreným srdcom. Mladí našej farnosti spolu s mladými z iných kútov Slovenska...

pokračovať v čítaní

Beseda o živote v Sudáne

20.júna navštívili našu farnosť dve rehoľné sestry z Kongregácie služobníc Ducha Svätého z Ivanky pri Nitre, aby nám porozprávali o práci a živote v Južnom Sudáne. Jedna z nich, sr. Veronika Terezia Racková, tam pôsobí ako lekárka. Cez fotografie nám priblížila prostredie, v ktorom pôsobí, porozprávala aj o spoločenskej situácii...

pokračovať v čítaní