Krížové cesty v našej farnosti

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa počas pôstu v našej farnosti konali krížové cesty: v kostoloch, v rómskej osade a v nedele na našej krásnej Smižianskej kalvárii. Niektoré krížové cesty boli konkrétne prispôsobené práve pre deti, mládež a dospelých. Krížové cesty boli požehnaným a milostiplným časom, počas...

pokračovať v čítaní

TAIZÉ – modlitba a spevy

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dodajú modlitbe meditatívny ráz. Posledný piatok v pôste sme sa aj my v smižianskom farskom kostole spolu, prostredníctvom krátkych spevov, zúčastnili na modlitbe Taizé. Tieto spevy skrz krátke texty vyjadrili, každému z nás osobitne, nejakú základnú skutočnosť...

pokračovať v čítaní

Prednáška Dr. Martina Dilonga

Srdečné pozvanie našich otcov pallotínov zaznelo v pozvánke na veľmi aktuálnu tému „Čistý vzťah, fungujúce manželstvo a ochrana rodiny“. Na farnosť ako je naša smižianska sa zúčastnilo veľmi málo záujemcov. O tieto témy, aj keď v dnešnej dobe sú veľmi aktuálne, neprejavuje záujem ani mladšia ani staršia generácia. Prednáška sa...

pokračovať v čítaní

Stretnutie ctiteľov Sv.Vincenta Pallottiho

ZAC –združuje laikov, ktorí majú záujem zapájať sa v prvom rade modlitbou do spoločenstva, ktoré už Sv.Vincent Palloti –zvestovateľ budúcnosti snažil sa založiť. Záujemcovia o lepšie poznanie kňaza Sv.Vincenta Pallotiho sa po 2-krát stretli v Rehoľno-formačnom centre pri SBM Sp.N.Ves, farnosti Smižany, na prednáške predstaveného pallotínov o. Vladimíra Peklanského, ktorý...

pokračovať v čítaní

Jarný výlet dievčat

Počas jarných prázdnin sa uskutočnil 3- dňový výlet pre dievčatá z našej farnosti do Slovenského raja na krásnu chatu Maratón. Zúčastnilo sa ho 12 dievčat, animátorka a 3 animátori a p. Lukáš. Z aktivít: hrali sme rôzne spoločenské hry, nočný futbal, šlengo alias šmar ho, boli sme taktiež na prechádzke....

pokračovať v čítaní

Naša farnosť má KATECHUMENA

Naša farnosť v prvú pôstnu nedeľu, vo farskom kostole počas sv. omše o 10:30, prežívala slávnosť prijatia KATECHUMENA. Dospelý mladý muž sa podvolil katechumenátu, v ktorom sa má prakticky osvedčiť v kresťanskom spôsobe života. Poriadok uvedenia do kresťanského života sa začína vstupom do katechumenátu. Katechumen prejavuje nie vieru, ale svoj...

pokračovať v čítaní