Zatiaľ žiadne komentáre

Vizitácia

V dňoch 21. – 22. mája navštívili našu farnosť dvaja otcovia pallotíni. Páter Martin a František – členovia rady hlavného predstaveného otcov pallotínov z Ríma. V utorok slúžili večernú svätú omšu vo farskom kostole, po ktorej sa konalo spoločné stretnutie s veriacimi ,kde sa im predstavili skupiny a spoločenstvá fungujúce v našej farnosti. Na druhý deň slúžili svätú omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Okrem stretnutia s veriacimi sa konali pracovné stretnutia s kňazmi, ktorí pôsobia v našej farnosti.

Pridať komentár