My – Pallotíni – sme spoločenstvo kňazov a bratov, žijúci v komunite, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a službe Cirkvi.  Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na hlbšie prežívanie svojej vlastnej viery a zároveň chceme byť svedkami tejto viery pre všetkých kresťanov. Náš štýl života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom ako oživovať Cirkev.

Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi máme svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni nás vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má naša Spoločnosť okolo 2 400 členov v 20 provinciách a régiách na všetkých kontinentoch.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Vincent Pallotti a Cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1835, keď do tohto diela patrili ako duchovní tak aj laici.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1992.

Môžeme povedať, že pôsobenie všetkých Pallotínov vo svete charakterizujú tri myšlienky nášho Zakladateľa:
– „ad destruendum peccatum“ – aby bol zničený hriech
– „ad salvandam animas“ – aby boli spasené všetky duše
– „ad infinitam Dei Gloriam“ – pre väčšiu Božiu Slávu

 

Ak môžeš a chceš realizovať tieto myšlienky aj ty, kontaktuj nás:

Centrum pre pastoráciu povolaní
Farská 1,
Predajná 97663,
tel. 048/619 21 33,

mail: mojepovolanie@pallotini.sk