NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE

Farský kostol:

 • 7.00
 • 9.00 – svätá omša pre deti
 • 10.30 – svätá omša za farnosť
 • 18.00

Svätyňa Božieho milosrdenstva:

 • 9.00
 • 10.30 – svätá omša pre deti
 • 15.30
 • 19.00

SVÄTÉ OMŠE VO VŠEDNÉ DNI

Farský kostol:

 • 7.00
 • 18.00

Svätyňa Božieho milosrdenstva:

 • 15.30
 • 18.30 /v sobotu: 18.00/

INÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI

Farský kostol:

 • Nedeľa:
  • 14.00 hod. – popoludňajšia pobožnosť
   • 1. nedeľa v mesiaci – pobožnosť k Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu
   • 3. nedeľa v mesiaci – pobožnosť k úcte sv. kríža
 • Pondelok:
  • po večernej sväatej omši – Novéna k Panne Márii Ustavičnej pomoci
 • Utorok:
  • 17.00 hod. – Večeradlo Panny Márie
 • Streda:
  • po večernej svätej omši – pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
 • Štvrtok:
  • 17.00 – 18.00 hod. – Adorácia Sviatosti Oltárnej
  • po druhom piatku v mesiaci – Modlitba za uzdravenie
 • Piatok:
  • prvý piatok v mesiaci – 17:00 – 18:00 hod. – Adorácia Sviatosti Oltárnej a prvopiatková pobožnosť
  • druhý piatok v mesiaci – 20.00 – 23.00 hod. – Nikodémova noc
 • Prvá sobota v mesiaci:
  • Po večernej svätej omši – Prvosobotne modlitbové stretnutie – v duchu Medžugoria
 • 13-tého dňa mesiacov: máj – október:
  • Mariánska Fatimská pobožnosť so sprievodom okolo kostola

Svätyňa Božieho milosrdenstva:

 • Pondelok – nedeľa:
  • 15.00 hod. – pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
 • Pondelok:
  • 19.00 – 21.00 hod. – vyloženie sv. Oltárnej, na záver o 20.45 hod. spoločné vešpery
 • Utorok – streda:
  • 16.00 hod. – polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • Štvrtok:
  • 16.00 – 18.30 hod. – Vyloženie Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • Štvrtý piatok v mesiaci:
  • 20.00 – 23.00 hod. – Nikodémova noc
 • Sobota 13. alebo po 13. každého mesiaca:
  • 15.30 hod. – svätá omša za chorých