Farský úrad – Smižany

počas prázdnin

  • počas pracovných dní len po rannej a večernej sv. omši

 

mimo prázdnin

  • Utorok: 8:30 – 10:00
  • Streda: 16:00 – 17:30
  • Štvrtok: 16:00 – 17:30
  • Piatok: 8:30 – 10:00 /okrem prvých piatkov v mesiaci/
  • a vždy po svätých omšiach okrem nedele, pondelka a cirkevných slávností.

 

Duchovná služba pre veriacich je aj mimo úradných hodín, podľa potreby.