Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatosť birmovania

12. mája bola v našej farnosti udelená 74. birmovancom sviatosť kresťanskej dospelosti – sviatosť birmovania. Birmovanci túto sviatosť prijali z rúk spišského sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku. Otec biskup vo svojom príhovore povzbudil prítomných birmovancov, birmovných rodičov ale aj rodičov birmovancov. Veríme, že birmovanci budú  zodpovedne pristupovať k svojej kresťanskej dospelosti a vyrastú z nich zodpovední kresťania.

Pridať komentár