Nikodémova noc je pastoračný projekt katolíckej cirkvi, ktorého iniciátorom sú otcovia Pallotíni. Podstatou projektu je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej Eucharistii.
Adorácia prebieha v katolíckych chrámoch, v tichu, v tme, za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť pri prijati sviatosti zmierenia, alebo pri osobnom rozhovore.

nikodemova noc

Nikodémova noc
  • vznikla ako odpoveď na otázku, ako hľadať a nachádzať cestu k Ježišovi v dnešnom uponáhľanom svete a umožniť všetkým stretnutie s Pánom mimo pracovnú dobu a ostatné povinnosti,
  • spočíva v tom, že od večera až do stanovenej doby v noci, je možné v chráme zúčastniť sa tichej adorácie, počas ktorej je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo sa porozprávať s kňazom.