Farské oznamy

14. NEDEĽA v cezročnom obdobi

(07.07.2019)

 • Dnes sa na Levočskej hore koná púť, z tohto dôvodu nebudú vo farskom kostole sväté omše o 10.30 hod., o 15.00 hod. a popoludňajšia pobožnosť.
 • Dnes je po sv. omši o 9.00 hod. vo farskom kostole požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Dnešná Hodina milosrdenstva je vo svätyni v spojení s rádiom Lumen. Všetkých vás pozývame.
 • Na budúcu nedeľu pozývame do svätyne členov Rodiny Nepoškvrnenej a chorých na spoločnú modlitbu o 14.00 hod. a na sv. omšu o 15.30, ktorá bude za nich obetovaná.
 • V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na august.
 • V sobotu 13. bude po večernej sv. omši fatimská Mariánska pobožnosť so sprievodom okolo farského kostola.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na svätyňu.
 • Pozývame na 4. Pešiu púť z Michaloviec do našej svätyne od 10. do 16. augusta.
 • Viac informácií o akciách nájdete na nástenke na plagátoch.
 • V dňoch od 8. do 12. júla sa na farskej záhrade v našej farnosti uskutoční Denný letný tábor pre deti. Tento tábor bude prebiehať od 8.00 do 16.30 hod., za príspevok 2€/deň/dieťa. Jedlo (obed a olovrant) bude zabezpečený. V prípade, že Vaše dieťa má nejakú alergiu alebo intoleranciu, prosíme, oznámte to vopred animátorom. Pre deti je pripravené množstvo športových, kreatívnych a zábavných aktivít. So sebou je potrebné priniesť si čiapku na hlavu a vhodné oblečenie a obuv na aktivity. Tešíme sa na Vás!
 • Do konca augusta úradne záležitosti na farskom úrade prosíme vybavovať v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Počas nedeľných sv. omší vo svätyni cez prázdniny nespovedáme.
 • Do konca augusta sv. omše vo farskom kostole o 15.00 hod. nebudú.

Farský kostol

 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 2 – p. Terézie Bučákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Upratovanie svätyne majú v sobotu od 9.00 hod. na starosti veriaci z ulice Kamenárskej 3 a 4.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.