Farské oznamy

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(16.02.2020)

 • Dnes vo svätyni bude o 15.30 hod. sv. omša za chorých
 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v utorok do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.
 • Piata prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok v malom kostole v SNV. Sv. omša začne o 16.30 hod., po nej bude prednáška tykajúca sa 6. a 9. Božieho prikázania a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Tento piatok vás srdečne pozývame na mládežnícku sv. omšu do Svätyne Božieho milosrdenstva o 18.30 hod., po ktorej bude nasledovať adorácia Sviatosti Oltárnej spojená so spevmi.
 • Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach zbierka na dokončenie telocvične v Základnej Cirkevnej Škole v Smižanoch.

 Farský kostol

 • Skúška detského spevokolu bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole a stretnutie pre deti v sobotu od 15.00 do 16.30 hod..
 • Na budúcu nedeľu bude popoludňajšia pobožnosť k úcte sv. Kríža. Na záver pobožnosti si uctíme relikvie sv. Kríža.
 • Na kostol obetovali: bohuznámi 50€ a 100€. Pán Boh zaplať.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 14 – p. Anny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Všetkých, ktorí by ste sa chceli modliť Korunku do mikrofónu, pozývame vo všedné dni. Prihláste sa predtým v sakristii.
 • V pondelok pozývame na pravidelnú poklonu po večernej sv. omši a o 20.00 hod. na recitované vešpery.
 • V utorok po večernej sv. omši pozývame na stretnutie všetkých lektorov.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčskej 8, 9 a 10.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.