Farské oznamy

32. Nedeľa cez rok

(11.11.2018)

 • Dnes máme vo svätyni o 15.30 odpustovú slávnosť pri príležitosti spomienky na sv. Martina, rytiera milosrdenstva. Ďakujeme aj kazateľovi vdp. Mariánovi Sivoňovi.
 • Ďakujeme za podporu vo výške 5 185 € pre výstavbu kostola Božieho Milosrdenstva v Žitomíri na Ukrajine. Páter Jaroslaw zaslal ďakovný list, v ktorom uisťuje o svojich pravidelných modlitbách za všetkých dobrodincov.
 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v utorok do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.
 • V sobotu bude večerná sv. omša vo svätyni v spojení s rádiom Lumen.
 • Na budúcu nedeľu popoludňajšia pobožnosť vo farskom kostole bude k úcte sv. kríža. Na záver pobožnosti si uctíme relikvie sv. kríža.
 • Na budúcu nedeľu bude o 14.00 hod. vo svätyni pravidelné stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej a o 15.30 Sv. omša za chorých.
 • Na budúci týždeň bude farská zbierka.
 • Tretia prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok v malom kostole v SNV. Sv. omša začne o 16.30. po nej bude prednáška a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca.
 • Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurzu sa môžu zúčastniť osoby, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach pri šírení radostnej zvesti o manželskej láske a plodnosti. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: November 2018, Január a Marec 2019 a bude prebiehať na dvoch miestach: v Poprade 17.11.2018  od 14.00-18.00 hod. a v Dolnom Kubíne 24.11.2018 od 14.00-18.00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke Diecézneho katechetického úradu www.dkuspis.sk Prihlásiť sa je možné: Poprad do 13. 11. 2018.
 • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka pozýva na duchovnú obnovu pre chlapcov stredoškolákov a starších, ktorá sa uskutoční v kňazskom seminári v dňoch 30.11.2018 – 2.12.2018.
 • V nasledujúci víkend pozývame do Centra milosrdenstva na duchovné cvičenia s pátrom Andrejom. Prihlásiť sa môžete do stredy.

Farský kostol

 • Stretnutie miništrantov bude zajtra po večernej sv. omši.
 • Detský spevokol bude v nedeľu o 8.30 hod. a stretnutie pre deti v sobotu o 15.00 hod.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 18 – p. Kataríny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali z krstu Laury Kamencovej 30 € a bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať!
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V túto sobotu majú na starosti upratovanie svätyne od 9.00 hod. veriaci z ulice Strojníckej 5 a 6.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.