Farské oznamy

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

(20.01.2019)

 

 • Dnes Vás pozývame do farského kostola o 13.30 hod. na organový koncert. Viac informácií na plagáte. Popoludňajšia pobožnosť z tohto dôvodu nebude.
 • Dnes vo svätyni budeme prežívať odpustovú slávnosť ku cti sv. Vincenta Pallottiho. Sv. omšu o 15.30 hod. bude celebrovať vdp. Štefan Belko, kaplán farnosti Letanovce. Všetkých dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri organizovaní Sviatku Božieho milosrdenstva, pozývame po sv. omši na malé posedenie v Rehoľno-formačnom centre. Po každej sv. omši si uctíme relikvie sv. Vincenta.
 • Zajtra vo farskom kostole bude celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Začne sa po rannej sv. omši a skončí pred večernou. Nájdime si čas na osobné stretnutie s Pánom, nech neostane sám v kostole.
 • V utorok, 22. januára, je samotný sviatok sv. Vincenta Pallottiho. Pallotíni slúžia 60 svätých omší za našich dobrodincov a na úmysly, ktoré nám zverujú. Aj vy nám môžete zveriť svoje úmysly, ktoré môžete vložiť do pripravenej pokladničky pri relikvii sv. Vincenta vo farskom kostole a vo svätyni. Návratky na tieto úmysly nájdete vzadu v kostole. V tento deň si v obidvoch kostoloch po sv. omšiach uctíme relikvie sv. Vincenta Pallottiho.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • Počas celého januára 2019 Spišská diecéza bude sláviť sväté omše za život a rodinu. Konkrétne úmysly týchto svätých omší sú: „Za šírenie kultúry života na Slovensku, za Národný pochod za život, aby priniesol pre našu krajinu požehnanie a premenu sŕdc, aby sme s väčšou odvahou chránili a podporovali život každého človeka. Za požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v našej krajine.“ Na tieto úmysly sa budú sláviť sväté omše v kostoloch podľa rozpisu, ktorý je na nástenke. U nás táto sv. omša bude vo farskom kostole v pondelok o 7.00 hod.
 • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na zimný výstup na Téryho chatu. Viac informácií na plagáte.
 • V Centre Božieho milosrdenstva pri svätyni sa uskutoční príprava na manželstvo („Ohne snúbencov“). Viac informácií na plagáte.

 Farský kostol

 • Detský spevokol bude v nedeľu o 8.30 hod. a stretnutie pre deti v sobotu o 15.00 hod.
 • Na kostol obetovala bohuznáma osoba 50€. Pán Boh zaplať za milodar.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 2 – p. Terézie Bučákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali bohuznámi: 500€, 50€ a 30€. Pán Boh zaplať štedrým darcom.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V túto sobotu od 9.00 hod. majú na starosti upratovanie svätyne veriaci z ulice Duklianskej 50 a 52.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.