Farské oznamy

JEDENÁSTA NEDEĽAV CEZROČNOM OBDOBÍ

(13.06.2021)

 • Dnes o 14.00 hod. bude v rámci popoludňajšej pobožnosti Fatimská Mariánska pobožnosť so sprievodom okolo farského kostola.
 • Dnes o 15.30 hod. bude vo svätyni omša na úmysly všetkých chorých.
 • Júnové pobožnosti sú:

-vo farskom kostole: každý deň po večernej svätej omši, v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

– vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod

 • V pondelky je po večernej sv. omši vo svätyni vyložená Sviatosť oltárna a o 20 hod. ju zakončíme vešperami.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijate sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu do svätyni v piatok o 30 hod. Účasť je povinná.
 • Pozývame deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie zo Základnej Cirkevnej školy a ich rodičov na svätú omšu do farského kostola v utorok o 18.00.hod.
 • Do svätyne pozývame:
 • v utorok večer o 17.30 ZŠ Hutnícku na skúšku spevu a potom na sv. omšu,
 • v stredu večer o 17.30 ZŠ Komenského v Smižanoch taktiež na skúšku spevu a potom na sv. omšu. . Účasť detí a ich rodičov je povinná
 • Sme v oranžovej zóne, môžeme obsadiť 25% miest na sedenie, vo farskom kostole 110 a vo svätyne 300 osôb. V kostole je povinná dezinfekcia, odstupy a používanie rúška alebo iného prekrytia horných dýchacích ciest.
 • V dňoch: 18. -20. júna pozývame na duchovné cvičenia pod vedením pátra Andreja Pierwolu na tému: „Milosrdenstvo každý deň“. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii svätyne do 15. júna.
 • V nasledujúcu sobotu o 18.00 hod. budeme prežívať sv. omšu v spojení s Rádiom LUMEN.

Farský kostol

 • V pondelok 14 júna bude stretko miništrantov po večernej sv. omši 19.00 hod.
 • O čistotu farského kostola sa postarajú v sobotu rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu upratali kostol a pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Vraciame k spolupráci na upratovaní svätyne. V najbližšiu sobotu majú upratovanie na starosti veriaci z ulice: Strojníckej: 3 a 4. Ďakujeme jednej dobrovoľníčke za včerajšiu pomoc v upratovaní.
 • Na svätyňu obetoval na účet jeden bohuznámy: 30,- €, Pán Boh zaplať.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

13.06. – 20.06.2021

13.06.2021         JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00         za zos. Viliama Púčka

  9.00         za zos. manžela Antona Novotného

10.30         za farníkov

15.00         na úmysel

18.00         na úmysel

14.06.2021         PONDELOK

  7.00         na poďakovanie za 60. rokov syna Štefana a za zdravie a Božie požehnanie preňho a pre jeho rodinu

18.00         za zos. rodičov Moniku, Emila, starých rodičov, bratov Jána, Miroslava a synovca Dominika

15.06.2021         UTOROK

  7.00         za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a priateľov

18.00         za zdravie a Božie požehnanie pre Martu

16.06.2021         STREDA

  7.00         za Božiu pomoc pri skúškach pre vnučku Annu-Máriu

18.00         za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Jána

17.06.2021         ŠTVRTOK

  7.00         za zos. Stanislavu

18.00         za zos. sestru Boženu Vikoupilovú

18.06.2021         PIATOK

  7.00         za nenarodené deti

18.00         za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Danielu

19.06.2021         SOBOTA

  7.00         za zos. rodičov Máriu a Mateja, manžela Jozefa a sestru Elenu

18.00         za zos. Jozefa Lukačovského

20.06.2021         DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00         za zos. Alžbetu, Jána a syna Jána

  9.00         na poďakovanie Pánu Bohu za dar života a za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Valériu a ich rodiny

10.30         za farníkov

15.00         za zos. manžela Jozefa Grečko

18.00         za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bartošovú k 80. narodeninám

 

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

13.06. – 20.06.2021

13.06.2021    JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 07.30    za zos. rodičov Jána, Alžbetu a svokra Jozefa

 09.00    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu

 10.30    za zos. Antona Petreka /YouTube/

15.30    za chorých /YouTube/

19.00    za zos. Antona, Annu a Jána

14.06.2021     PONDELOK

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. rodičov Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Miku a Janka Drozdu

15.06.2021      UTOROK

08.00      poďakovanie za 60 rokov života Ľubice

15.30      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

18.30      o B. požehnanie a zdravie pre Zuzanu a jej rodinu

16.06.2021     STREDA

08.00      za zosnulých: Jána a Helenu, Jána a Katarínu

15.30     za zos. Kristínu a syna Lukáša

18.30     poďakovanie Bohu za 84 rokov života s prosbou o pokoj v rodine

17.06.2021     ŠTVRTOK

08.00     za zos. Jána a Máriu

15.30     o B. požehnanie a zdravie pre Janku a jej rodičov

18.30     za zos. Jána Džugana

18.06.2021     PIATOK

08.00     o B. požehnanie pre Ľudovíta a Helenu, rodiny Ľudovíta a Slavomíra

15.30     o B. požehnanie a zdravie pre Bibianku, Alenku a Rastislava

18.30     za zos. z rodiny Ivakovej a Bdžochovej

19.06.2021      SOBOTA

08.00     za živých a zosnulých z rodiny

15.30     za zos. Štefana Čecha

18.00     za zos. rodičov Dezidera a Máriu  (RÁDIO LUMEN)

20.06.2021    DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30    za zos. Jána a Annu Muchových

09.00    za zos. synov Jozefa a Petra

10.30    o B. požehnanie a zdravie pre dcéru Janku /YouTube/

15.30    za zos. Jána, Jozefa, a Helenu Podolínskych, Jozefa a Margitu Janečkových /YouTube/

19.00    za zos. manžela Milana

 

O H L Á Š K Y

(13.06. 2021)

Martin Tamborský, Rím. kat., narodený v Žiline, bývajúci v Žiline,   syn rodičov Milana a Marcely r. Blunárovej a Mária Šmelková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca – Hnilec, dcéra rodičov Petra a Márie r. Sasákovej.

 

Stanislav Pecha, Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Stanislava a Viery r. Pechovej a Nikola Bagárová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miroslava a Viery r. Kokyovej.

 

Lukáš Franko, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Jozefa r. Koky a Libuše  r. Frankovej a Simona Bagárová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miroslava a Viery r. Kokyovej.

 

Jakub Jakubec, Rím. kat., narodený v Myjave, bývajúci v Trnave,   syn rodičov Pankráca  a Kamily r. Teplíkovej a Barbora Kavuličová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Andrey  r. Dulíkovej.

 

Rudolf Mika, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Jozefa  a Kristíny r. Mikovej a Iveta Bertová,  Rím. kat., narodená v Poprade, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Milana a Jany  r. Mikovej.

 

Marek Granec, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi,   syn rodičov Štefana  a Márie r. Medvecovej a Natália Duľová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi , bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Milana a Blanky  r. Regešovej.

 

Alex Kern, Rím. kat., narodený v Trebišove, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Milana  a Anny r. Kovaľovej a Lenka Krompigelová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi , bývajúca v Harichovciach, dcéra rodičov Milana a Kataríny  r. Gašparikovej.

 

Norbert Žigmund,  Rím. kat., narodený v Zvolene, bývajúci v Zvolene,   syn rodičov Jána  a Svetlany r. Adamovičovej a Júlia Šišková,  Rím. kat., narodená v Žiline , bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Štefana a Márie  r. Cesnekovej.

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!