4. VEĽKONOČNÁ Nedeľa

(22.04.2018)

 • Dnes je zbierka na kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
 • Dnes je Deň otvorených dverí v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka. Plagát s programom je na nástenke.
 • Zajtra po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.
 • V piatok vo svätyni bude Nikodémova noc.
 • Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikoch. Je to 14. rozhlasová púť rádia Lumen a uskutoční sa 5. mája. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii najneskôr do 30. apríla. Poplatok je 10€ pre dospelých a 7€ pre mládež a deti. Pri zápise je potrebné uhradiť zálohu 5€.
 • Celý mesiac máj budeme v našej Provincii Krista Kráľa, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotíni, budú slúžiť denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré nám napíšete na návratkách, ktoré nájdete vzadu v kostole. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj. Tieto návratky môžete vložiť do pripravenej krabičky pred oltárom alebo osobne odovzdať v sakristii.

Farský kostol

 • Skúška detského spevokolu a stretnutie pre deti na budúcu sobotu nebudú.
 • Na kostol obetovali: z krstov Mathiasa Gallu 50€, Natálie Džubákovej 100€ a z pohrebov Márie Stašíkovej a Anny Zajacovej po 150€. Pán Boh zaplať!
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 8 – p. Anny Bartošovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali: z krstu Alice Mišičkovej 50€, bohuznámi 50€ a 10€. Pán Boh zaplať za všetky milodary!
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Strojníckej 1 a 2.
 • Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
  a Božie požehnanie počas celého týždňa.