Farské oznamy

24. Nedeľa cez rok

(16.09.2018)

 

 • Dnes prežívame odpustovú slávnosť. Hosťom je vdp. ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak PhD. dekan spišskopodhradského dekanátu a farár v Spišských Vlachoch. Po sv. omšiach si uctíme relikvie svätého kríža. Farfest bude zároveň odštartovaním stretnutí pre deti a detského spevokolu. Preto pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli týchto stretnutí zúčastňovať.
 • Počas Farfestu bude krátky kultúrny program, aktivity pre deti a celé rodiny, a budú sa konať futbalové zápasy. Kto sa chce zapojiť, nech si prinesie vhodné oblečenie. Tešíme sa na spoločnú zábavu.
 • S odpustovou slávnosťou je už tradične spojený Farfest – t. j. spoločné popoludnie na farskej záhrade. Začne sa o 14.30 hod. krátkou modlitbou.
 • Zajtra bude po večernej sv. omši stretnutie miništrantov.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole modlitba za uzdravenie
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad.
 • Tento rok začíname s prípravou na sviatosť birmovania. Záujemcovia zo stredných škôl a starší sa  môžu zapísať osobne v sakristii už len dnes.
 • Na základe rozhodnutia diecézneho biskupa začína v našej diecéze Diecézna škola viery. Prednášky k prehĺbenie duchovného života veriacich a vzájomnej spolupatričnosti budú počas nasledujúcich štyroch rokov v našom dekanáte v Spišskej Novej Vsi. Tento rok bude 7 prednášok o sviatostiach – každý tretí štvrtok v mesiaci. Školy viery sa môžu zúčastniť všetci veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania a majú záujem o prehĺbenie svojich vedomostí, viery a duchovného života. Kto sa zúčastní minimálne piatich stretnutí dostane certifikát o absolvovaní školy viery. Prvé stretnutie Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok 20.9.2018 v Malom kostole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Začíname sv. omšou o 16,30, ktorú bude celebrovať prednášateľ. Po sv. omši bude v Malom kostole 40 minútová prednáška a  20 minútová diskusia. Prosíme všetkých účastníkov, aby sa následne po skončení stretnutia zapísali vzadu na prezenčné hárky u osôb na to  určených. Všetkých srdečne pozývame.
 • Oznamujeme všetkým členom SSV, že „Kalendár a Podielovú knihu“ na rok 2019 si môžete vyzdvihnúť u  p. Vierky Bartošovej na ul. Tatranskej. Poplatok je 5,- Eur.
 • V dňoch 21. – 23.9.2018 sa v centre pri svätyni, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Viac informácií je
  na  plagáte.
 • Tím rehoľníkov zo spišskej diecézy ponúka mladým ľuďom od 18 do 30 rokov, ktorí hľadajú svoje životné povolanie, ročný kurz Samuel. Kurz zahŕňa 9 stretnutí (od októbra do júna), každú tretiu nedeľu v mesiaci. Viac informácií o kurze, ako aj spôsob registrácie, je na stránke kurzsamuel.sk. Prihlásiť sa je možné do 30. septembra 2018.

 

Farský kostol

 

 • Na kostol obetovali: z pohrebu Andrejky Svetkovskej 120€, z robinej oslavy 100€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 6 – p. Heleny Rerkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 

 • Dnes o 14.00 hod. bude vo svätyni stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej a následne o 15.30 sv. omša za chorých.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.
 • Na svätyňu obetovali Bohu známi mladomanželia 50€, z krstov: Martina Pavlíka 50€ a Sofie Beck 30€. Pán Boh zaplať za všetky milodary!
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V  sobotu o 9.00 hod. upratujú svätyňu veriaci z ulice Kováčskej č. 3 a 4.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.