Farské oznamy

DRUHA Nedeľa

PO NARODENI PÁNA

(05.01.2020)

 • Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • V pondelok mame slávnosť Zjavenie Pána – prikázaný sviatok. omše budú v kostoloch ako každú nedeľu okrem omše o 15.00 hod vo farskom kostole.
 • Koledovanie Dobrej noviny prebehne ako krátke vystúpenia detí, ktoré deti odohrajú zajtra počas svätých omší o 9.00 a 10.30 hod. v obidvoch kostoloch. Projekty Dobrej Noviny budeme môcť podporiť do pokladničiek, pred kostolom po každej sv. omši v tento deň.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na február.
 • Na budúcu nedeľu od 8.00 do 9.30 hod. pôjdu naši mimoriadní vysluhovatelia svätého prijímania k chorým a starším, a donesú im sväté prijímanie.
 • Na budúcu nedeľu v čase popoludňajšej pobožnosti vo farskom kostole o 14.00 hod. odohrajú deti zo Základnej cirkevnej školy divadelné predstavenie o Božom narodení. Všetkých srdečne pozývame.
 • Srdečne vás pozývame na vianočný koncert miešaného speváckeho zboru LAUDAMUS zo Svitu, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu vo svätyni o 16:30 Zbor bude hudobne doprevádzať aj liturgiu svätej omše o 15:30 hodine. Podrobnosti sú na nástenkách.
 • Hnutie Svetlo-Život a Farský úrad v Smižanoch organizujú XXIII Kresťanský nealkoholický ples, ktorý sa bude konať 8. februára 2020. Všetkých už teraz srdečne pozývame. Cena lístkov je do 12. januára 23€ a po tomto dátume 25€. Zápisy na fare.
 • Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves Cantus Villa Nova pozýva na Novoročný koncert. Viac informácií nájdete na plagáte.

Farský kostol

 • Detský spevokol bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole. Stretnutie pre deti bude v sobotu od 15.00 do 16.30 hod.
 • Na kostol obetovali z pohrebou: Ľudovíta Finduru 110€, Ivana Paluščak 100€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 5 – pána Štefana Gondu. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Dnes privítame vo svätyni pátra Jaroslava Olszewského – pallotína pôsobiaceho na Ukrajine, farára kostola Božieho milosrdenstva v meste Žitomír, ktorý sa nám prihovorí počas všetkých sv. omší.
 • Zajtra o 16.30 hod. pozývame na Trojkráľový koncert, ktorý nám pripravili naši hostia z Ukrajiny. Vešpery o 20 hod. nebudú.
 • V utorok po večernej sv. omši pozývame na stretnutie všetkých lektorov.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Kolárskej 2 a 4.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.