Farské oznamy

2. Adventná Nedeľa

(05.12.2021)

 • Na charitu ste obetovali 710 €. Pán Boh zaplať za milodary.
 • V našej farnosti je možnosť prísť do kostola na krátku individuálnu adoráciu a požiadať o prijate sviatosti zmierenia a Eucharistie. Takáto možnosť je vo Svätyni denne od 16. do 19. hod a vo farskom kostole vo všedných dňoch hodinu po ranej a večernej sv. omši. Od 7.30 do 8.30 a od 18.30 do19.30. Na omšu do farského kostola môže prísť 6 osôb, ktoré napísali úmysel na konkrétnu sv. omšu. Do kostola vchádzame 5 min. pred omšou. Vonku nebudú zapnuté reproduktory, keďže sa jedná o omšu v súkromí. Vo svätyni nie je možnosť sa zúčastňovať na sv. omšiach, keďže sú vysielané v priamom prenose cez YouTube kanál svätyne a počas týchto omší je slúžených viacero úmyslov naraz.
 • Na YouTube kanáli svätyne: centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/ vysielame každý deň o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou, a v nedeľu dodatočne o 10.30 hod. sv. omšu s príhovorom pre deti.
 • Keďže okolnosti znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, veriaci sú od účasti na nej oslobodení. Pamätajme však v týchto časoch na iné možnosti prežívania sv. omše – cez priame prenosy prostredníctvom internetu, televízie a rádia.
 • V sobotu od 11.00 do 12.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na január, osobne alebo telefonický. Farský kostol 053 44 312 09 a Svätyňa 053 44 343 44.
 • Mládež si pre deti pripravila adventnú aktivitu spolu s úlohami na každý deň, ktoré budú plniť a zároveň si vypĺňať predpripravený adventný kalendár. Taktiež vytvorila adventný kalendár pre celú našu farnosť na každodenné zamyslenie, rozjímanie a modlitbu s jednotlivými úmyslami. Obe aktivity sú zverejňované na stránke farnosti rimkat-smizany.com a na Facebookových stránkach Spoločenstvo Vincenzo Smižany a Farnosť Povýšenia sv. Kríža Smižany.
 • Na našej stránke nájdete aj Liturgiu cirkvi na advent.

Farský kostol

 • Na kostol obetovali Bohu známe osoby 2x 100, 50, 20 a 10 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali dvaja bohuznámi po 50 €, na účet jedna bohuznáma 10 €

 Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého času skúšky.

 

Bratislava 24. novembra (TK KBS) Po tlačovom brífingu, na ktorom bol oznámený nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb, sa slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS, stretli online a následne požiadali Tlačovú kanceláriu KBS o publikovanie spoločnej reakcie, ktorú prinášame v plnom znení:

„Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených – a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.“

 

 

 Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

05.12. – 12.12.2021

 

05.12.2021          DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

  7.00          za zos. Helenu Palugovú (30. deň)

  9.00          za zos. rodičov Pavla a Emíliu (5. výr.)

10.30          za farníkov

14.30          za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Róberta a ich rodiny

18.00          za zos. rodičov z rodiny Novotnej a Pavlikovej

06.12.2021          PONDELOK

  7.00         za zos. s rodín Belayovej, Čontošovej, Lapšanskej a Brindzovej

18.00          za zos. manžela Petra a svokra Eduarda

07.12.2021          UTOROK – spomienka – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

  7.00          za zos. rodičov Jozefa, Máriu a zos. z rodiny Rusňákovej a Mravovej

18.00          za zos. Štefániu Slimákovú (30. deň)

08.12.2021          STREDA – SLÁVNOSŤ –  NEPOŠKVRNIENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

  7.00          za zos. Máriu a Radovana Janečkových

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

09.12.2021          ŠTVRTOK

  7.00          za zos. svokrovcov Michala a Katarínu Novotných

18.00          za zos. Antona Šteinera (30. deň)

10.12.2021          PIATOK

  7.00          za zos. Jozefínu Repkovú (nedožite 64. r.)

18.00          za zos. Katarínu Pavlikovú

11.12.2021          SOBOTA

  7.00          za zos. Jozefa a Tomáša Orinčáka

18.00          za zos. Štefana, Beatrix a Jozefa Baluchových

12.12.2021          TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Baluchovú, Strahovcovú, Máriu a jej rodinu

  9.00          za zos. Zdenka Dulu

10.30          za farníkov

14.30          na úmysel

18.00          na úmysel

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

05.12. – 12.12.2021

05.12.2021      DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA /You Tube/

10.30:      1) za zos. Františka a Helenu

                 2) za zos. Libušu /2. výr./

15.30:      1) za zos. manžela a synov: Petra a Jozefa

                 2) za zos. Máriu, Jána a Máriu

06.12.2021       PONDELOK /You Tube/

15.30:     1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

               2) za zos. sestry pallotínky

               3) za zos. rodičov: Antona a Elenu, Jozefa a Irenu

07.12.2021   UTOROK – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – Spomienka /You Tube/

15.30:    1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

                2) za duše v očistci

               3) za zosnulých: Martu, Jozefa, Annu, Jána, Máriu a Pavla

08.12.2021    STREDA – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE – SLÁVNOSŤ /You Tube/

15.30:  1) za zos. rodičov Ladislava a Margitu  

              2) poďakovanie Bohu za jeho milosti na príhovor Panny Márie

              3) za zos. rodičov: Jozefa, Máriu a súrodencov: Michala, Jána, Jozefa a švagrinú Helenu Valovičových

09.12.2021     ŠTVRTOK /You Tube/

15.30:    1) o duchovné obrátenie Ľubomíra Hvišča

                2) za zos. rodičov Jána a Helenu

                3) za zosnulých z rodiny Gregoríkovej

10.12.2021     PIATOK

15.30:     1) o B. požehnanie a obrátenie pre Dominika a jeho rodinu

                 2) za zos. Margitu Pitulovú a zos. Jána Bodasa

11.12.2021     SOBOTA /You Tube/

15.30:    1)  za zos. Helenu

  2)  za zos. Margitu Gattingerovú /1. výr./

3)  za zos. Ľudovíta Puškára a dcéru Eriku

12.12.2021      TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA /You Tube/

10.30:      1) o B. požehnanie a zdravie pre mamku Máriu

                 2) o úctu k Duchu Svätému

15.30:      1) za zos. Máriu Čujovú

                  2) o B. požehnanie a zdravie pre Annu Mederiovú a jej rodinu

 

                                

O H L Á Š K Y

(05.12. 2021)

 Jaroslav Šarišský,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Jozefa a Margity r. Kokyovej a Jana Klemparová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca Smižanoch, dcéra rodičov Milana a Tatiany  r. Pechovej.

  

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

Oznam o synode

Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni.

Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy.

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia.

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém.

Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu.

Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.