Farské oznamy

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZ ROK

(28.06.2020)

 • Aj naďalej pri vstupe dezinfikujeme ruky a nosíme rúška. Kňaz pri slávení bohoslužby už nemusí mať rúško. Musí si ho nasadiť pred rozdávaním svätého prijímania.
 • Na Mariánskej hore v Levoči nebude prvý júlový víkend – 4. a 5. júla 2020 –žiadny duchovný program. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka z bezpečnostných dôvodov.
 • Dnes je v našej farnosti prvé sväté prijímanie.
 • Tento týždeň sú večerné sv. omše úzko spojené s prvým sv. prijímaním. Je to predĺženie slávenia tejto výnimočnej udalosti, že Pán Ježiš po prvýkrát prišiel sviatostne do sŕdc detí. Rodičov a starých rodičov prosíme, aby sa posnažili o to, aby deti tento týždeň prichádzali na sv. omše v bielych rúchach. S deťmi pozývame samozrejme aj rodičov.
 • V pondelok je prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla. Sväté omše sú ako vo všedné dni s dodatočnou sv. omšou o 8.00 hod. vo svätyni.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a vo farskom kostole vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod. Nenechávajme si spoveď na poslednú chvíľu, cez prázdniny je tu menej kňazov.
 • V sobotu bude vo farskom kostole po rannej sv. omši prvosobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Začínajú prázdniny. Aj kňazi odchádzajú na formačné stretnutia a dovolenky. Do konca augusta úradne záležitosti na farskom úrade prosíme vybavovať v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Spovedáme v týždni pol hodiny len pred sv. omšami.
 • Od budúcej nedele do konca augusta sv. omše vo farskom kostole o 15.00 hod. a vo svätyni o 7.30 nebudú. Sobotné sv. omše o 15.30 vo svätyni nebudú s nedeľnou platnosťou.

 Farský kostol

 • Na budúcu nedeľu pozývame všetkých členov ružencových spoločenstiev na výmenu kartičiek po popoludňajšej pobožnosti
 • Pozývame všetkých chlapcov, ktorí majú záujem o miništrantskú službu, aby prišli do sakristie po ktorejkoľvek svätej omši v nedeľu alebo v týždni a zapísali sa na túto krásnu a veľmi potrebnú službu pri oltári. Spoznajú nových kamarátov, okúsia zodpovednú úlohu a zažijú nové zážitky
 • Na kostol obetovali bohuznámi 100, € a z krstu Ley Wagnerovej 20,€. Pán Boh zaplať za milodar.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 21 – pána Martina Bartoša. Ďakujeme všetkým ktorí upratovali kostol a pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

 Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • V pondelok budú sv. omše o 15.30 za žiakov a učiteľov ZŠ Hutníckej a o 18.30 za žiakov a učiteľov zo ZŠ Komenského.
 • V pondelok pozývame na večernú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti o 20.00 hod a na recitované vešpery.
 • Na Svätyňu obetovala bohuznáma 200 €, Pán Boh zaplať.
 • O čistotu svätyne sa postarajú veriaci z ulice Hutníckej 8 a 10.

  Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

 

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

21.06 – 28.06.2020

 

28.06.20                 TRINÁSTA NEDEĹA V  CEZROČNOM OBDOBI

  7.00          za farníkov

  9.00          za zos. manžela Františka, rodičov Helenu a Jána, Ľudmilu a Viktora

10.30           za požehnanie pre prvoprijímajúce deti

15.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Barbory a Michala

18.00          za zos. Annu Blahutovú (2. výr.)

29.06.20               PONDELOK – SLÁVNOSŤ – SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

  7.00          za farníkov

18.00          za zos. Magdalénu

30.06.20               UTOROK

  7.00          za zos. manžela Pavla a ostatných z rodín Jencušovej a Bartošovej

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

01.07.20               STREDA

  7.00          za zos. manžela Františka, rodičov a zos. z rodiny

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu pri príležitostí 60- narodenín

02.07.20               ŠTVRTOK – Sviatok – Návšteva Panny Márie

  7.00          za zos. Emila, rodičov Žofiu a Jána

18.00          za povolania

03.07.20               PIATOK – Sviatok – Sv. Tomáša, apoštola

  7.00          za zos. manžela Vladimíra, rodičov, súrodencov a Ladislava

18.00          Aid

04.07.20               SOBOTA

  7.00           za zos. rodičov Moniku a Emila, brata Miroslava a synovca Dominika

18.00          Aid

05.07.20                 SLÁVNOSŤ SVÄTÝCH CYRILA A METODA,

SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

  7.00          za zos. Gizelu Grečkovú

  9.00          na úmysel

10.30           za farníkov

18.00          za zdravie a Božie požehnanie v rodine

 

 

 

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva

28.06. – 05.07.2020

28.06.2020          TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30          o B. požehnanie a dary Ducha sv. pre Annu a jej rodinu

09.00          za prvoprijímajúce deti a ich príbuzných

11.00          za prvoprijímajúce deti a ich príbuzných

15.30          za zos. Jána a Máriu

19.00          za zos. Teréziu

29.06.2020         Pondelok – SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – SLÁVNOSŤ (prikázaný sviatok)

08.00         o B. požehnanie a zdravie pre Ladislava

15.30         1) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

                     2) za učiteľov a žiakov ZŠ Hutníckej                  

18.30          1)za zos. Milana / 4. výr./;

                     2) za učiteľov a žiakov ZŠ Komenského

30.06.2020         Utorok 13. týždňa v Cezročnom období       

08.00          za zos. manžela Michala /27. rokov/ a zos. susedu Františku

15.30          za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

18.30         za zos. Bartolomeja a Júliu     

01.07.2020          Streda 13. týždňa v Cezročnom období       

08.00          za uzdravenie a B. požehnanie pre Patrika

15.30          za zos. Oľu Šarišskú

18.30          o B. požehnanie a zdravie pre dcéru Zuzanu Deliovú

02.07.2020          Štvrtok – Návšteva Panny Márie – Sviatok       

08.00          o B. požehnanie a zdravie pre Máriu a Annu

15.30          za celé duchovenstvo na čele so sv. otcom a za naše rodiny

18.30          poďakovanie za dary D. Sv. a B. pomoc pri skúškach Márie a Ivanky

03.07.2020          Piatok – Sv. Tomáša, apoštola – sviatok       

08.00          za obrátenie hriešnikov a spásu nesmrteľných duší

15.30          za zos. mamu Máriu /nedožitých 85 r./

18.30          o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Palkovú

04.07.2020          Sobota 13. týždňa v Cezročnom období                

08.00          za zos. rodičov Michala a Annu, svokrovcov. Štefana a Annu

15.30          za zos. rodičov Alberta a Valériu, st. rodičov Ondreja a Amáliu a syna Ondreja                                                                                 

18.00          o B. požehnanie a zdravie pre dcéru Líviu s rodinou

05.07.2020          SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

09.00          o B. požehnanie a zdravie pre Annu /79 r./

10.30          o B. požehnanie a zdravie pre mamku Máriu a jej rodinu

15.30          o B. požehnanie a uzdravenie zo závislosti pre rodinu Skalskú

19.00          za zos. z rodiny Petrekovej

 

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!