Farské oznamy

15. Nedeľa Cez Rok

(15.07.2018)

  • Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude k úcte relikvii sv. kríža.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole modlitba za uzdravenie.
  • Budúca nedeľa je dňom celodennej poklony v našej farnosti. Vyloženie Sviatosti Oltárnej bude teda vo farskom kostole od 11.30 hod. do 15.00 hod. a od 16.00 hod. do 18.00 hod. Popoludňajšia pobožnosť bude pri vyloženej sviatosti o 14.00 hod.
  • Páter Krzysztof Zontek  len mení pôsobisko z komunity pri svätyni na Smižany. Ďakujeme mu za doterajšiu službu a želáme veľa Božieho požehnania v ďalšej práci.
  • Dnes sa koná zbierka na dokončenie svätyne.

Farský kostol

  • Na kostol obetovali: z krstu Petra Mikolaja 100€, z pohrebu Jána Gondu 200€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!
  • O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 23 – p. Márie Nalepkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

  • Z krstov Tea Kurilu a Beáty Petrufovej obetovali po 30€ a z krstu Nely Anny Draveckej 50€. Z pohrebu Jána Gondu obetovali 150€ a z pohrebu Jozefa Galloviča 70€. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
  • Pozývame do svätyne členov Rodiny Nepoškvrnenej a chorých na spoločnú modlitbu dnes o 14.00 hod. a na sv. omšu, ktorá bude za nich obetovaná.
  • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Duklianskej č. 50 a 52.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.