Farské oznamy

23.NEDEĽA v cezročnom období

(08.09.2019)

 • Všetkých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok bude po večernej sv. omši vo farskom kostole fatimská pobožnosť so sprievodom okolo kostola.
 • V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • 14. septembra, t.j. v sobotu, je sviatok Povýšenia sv. Kríža, patronátny sviatok našej farnosti, kostola, Základnej Cirkevnej školy, a bude sa v našej farnosti konať odpustová slávnosť. Hosťom bude vdp. doc. ThDr. Juraj Spuchľák PhD. – dekan trstenského dekanátu a farár v Trstenej. Prihovorí sa nám na sv. omšiach o 8.0010.30 hod. Večerná sv. omša nebude.
 • Využime službu kňazov pri sviatosti zmierenia pred sv. omšami počas týždňa, aby oslava tohto sviatku nebola len vonkajšia, ale aj vnútorná, aby sme mohli získať aj odpustky.
 • S odpustovou slávnosťou je už tradične spojený Farfest– spoločné popoludnie na farskej záhrade. Začne sa o 14.30 hod. krátkou modlitbou. Počas farfestu bude krátky kultúrny program, svedectvá a aktivity pre deti. Tešíme sa na spoločnú zábavu.
 • Farfest bude zároveň odštartovaním oázových stretnutí pre deti a detského spevokolu. Preto pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli týchto stretnutí zúčastňovať.
 • Z dôvodu odpustovej slávnosti sv. omše na október budeme zapisovať na budúcu sobotu 21.09.2019.
 • Na budúcu nedeľu je slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA.
 • Na budúcu nedeľu od 8.00 do 9.30 hod. pôjdu naši mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania ku chorým a starším, ktorých navštevujeme na prvé piatky v mesiaci, a donesú im sväté prijímanie.
 • Spoločenstvo Vincenzo pozýva všetkých birmovancov, stredoškolákov, vysokoškolákov, ale aj pracujúcich na Veni Sancte do svätyne, ktoré sa uskutoční 20. 9. v piatok. Program začne mládežníckou sv. omšou o 18:30 hod., bude pokračovať chválami v spojení s adoráciou a ukončený bude vo forme agape v Centre Božieho milosrdenstva. Spoločne budeme vzývať Ducha Svätého a prosiť ho o milosti a dary, ktoré potrebujeme do nasledujúceho školského roka. Príďte sa spolu s nami pomodliť a tvoriť spoločenstvo „na nekonečnú slávu Boha“.
 • 22. septembra sa uskutoční v Bratislave NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT. V dekanáte organizujeme spoločný výjazd na túto akciu. Prihlásiť sa môžete v sakristii už len dnes.
 • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na turistický výstup do Vysokých Tatier, tentokrát na Východnú Vysokú, ktorý sa uskutoční v sobotu 14.9.2019. Začiatok o 8:15 v Tatranskej Polianke. Viac info na www.komisia.sk.
 • Pápežská nadácia ACN (Kirche in Not) – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Viac informácií na stránke www.miliondeti.sk. Pri registrácii dostanete darček.

Farský kostol

 • V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.
 • Na kostol obetovali z pohrebov: Kristíny Zajacovej 135€ a Petra Barča 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará v piatok ruža č. 14 – p. Anny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Už zajtra o 9.00 hod. ráno pozývame do Centra B. milosrdenstva na stretnutie Modlitieb matiek. Pozývame zvlášť matky na materských dovolenkách spolu so svojimi ratolesťami.
 • Sestry Božského Vykupiteľa pozývajú do Svätyne na zajtrajšiu večernú sv. omšu pri príležitosti výročia blahorečenia svojej Zakladateľky. Po večernej adorácii o 20.00 hod. budú spievané vešpery.
 • V utorok bude po večernej sv. omši stretnutie lektorov. h
 • Na budúcu nedeľu pozývame do svätyne členov Rodiny Nepoškvrnenej a chorých na spoločnú modlitbu o 14.00 hod. a na sv. omšu, ktorá bude za nich obetovaná.
 • Na svätyňu obetoval bohuznámy 30€. Pán Boh zaplať.
 • V dňoch 3. – 6. októbra pozývame do Centra B. milosrdenstva na Duchovné cvičenia s Danielovým pôstom. Okrem duchovných prednášok, ponúkame aj pohybové aktivity a špeciálne upravenú stravu pod dohľadom lekára. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii svätyne do 22. septembra.
 • Taktiež v októbri pozývame na duchovné cvičenia, ktoré bude viesť páter Adamowicz – pallotín pôsobiaci v Kolumbii. Podrobnosti sú na plagáte.
 • V sobotu majú upratovanie svätyne na starosti veriaci z ulice Hutníckej 1, 3 a 5.

 Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.