Farské oznamy

33.Nedeľa v cezročnom období

(17.11.2019)

 • Dnes bude o 14.00 hod. vo svätyni pravidelné stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej a o 15.30 hod. sv. omša za chorých.
 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v utorok do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok sa v Spišskej Novej Vsi, v malom kostole, uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 16.30 hod. a po nej bude katechéza o 4. Božom prikázaní. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • Na budúcu nedeľu popoludňajšia pobožnosť bude k úcte sv. kríža. Na záver pobožnosti si uctíme relikvie sv. kríža.
 • Prosíme birmovancov aby si v sakristii farského kostola vyzdvihli DVD z birmovky.
 • Farnosť SNV od 18. do 24 novembra organizuje “Týždeň Cirkvi pre mládež”. Podrobné informácie na plagáte.
 • Tak ako minulý rok, aj v tomto týždni bude potravinová zbierka, ktorú organizuje TESCO v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou. Kto chce podporiť núdznych z NAŠEJ FARNOSTI, tak má príležitosť takto urobiť vo štvrtok, piatok aj v sobotu v smižianskom TESCO. Darcom vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Zároveň prosíme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli v tejto akcii, aby prišli na faru na stretnutie v utorok o 19.00 hod.

Farský kostol

 • Skúška detského spevokolu bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole. Stretnutie pre deti v sobotu nebude.
 • Na telocvičňu obetovali 50€. Pán Boh zaplať za milodar.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 24 – p. Dariny Farkašovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

 Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie svätyne.
 • Na svätyňu obetovala bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať.
 • V sobotu majú upratovanie svätyne na starosti veriaci z ostatných smižanských ulíc.

 Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.