Farské oznamy

DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK

(20.09.2020)

 • Na Svätú zem ste obetovali 1246,-€. Pán Boh zaplať za obetu.
 • Od dnes je vo farskom kostole svätá omša aj o 15.00 hod.
 • Od dnes si môžete znova zobrať EMANUEL.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc so začiatkom po večernej sv. omši do 23.00 hod.
 • Záujemcovia zo stredných škôl a starší, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania sa môžu zapísať osobne v sakristii do 27.09.2020.
 • Na budúcu nedeľu bude po omši zbierka na telocvičňu ZCŠ v Smižanoch. Už rok splácame úver 1800,-€ mesačne a v poslednej dobe sme aj zariadili kaplnku (obetný stôl, ambóna, ozvučenie, liturgické predmety). Prosíme o vašu podporu.
 • Prosíme všetkých členov Spolku Svätého Vojtecha patriacich do skupiny v predajni SSV v SNV, aby si členské podeli vyzdvihli v tejto predaji a zaplatili členský poplatok 8,-€. Zároveň povzbudzujeme ďalších veriacich k členstvu v SSV, ktoré je možne zriadiť na internetovej stránke alebo v predajni.
 • Povzbudzujeme aj k odberu Katolíckych Novín a iných časopisov, ktoré sú dostupné v našich kostoloch. Sú tam naozaj zaujímavé články a zároveň podporíme cirkevné ustanovizne.
 • Aj naďalej pri vstupe dezinfikujeme ruky a v kostole nosíme rúška.
 • Biskupi pripomínajú: „Odporúčaný spôsob podávania sv. prijímania je do rúk zo zachovaním náležitej úcty. Veriaci si rúško zloží až tesne pred prijatím, keď už je na rade, potom položí pred seba jednu ruku na druhú, príjme Eucharistiu s úctou na dlaň vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vloží do úst, znovu založí rúško a až potom sa vráti na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ mu podá Eucharistiu do úst.“

Farský kostol

 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 7 – p. Heleny Rusňákovej.
 • Od budúcej nedele sa bude vo farskom kostole zberať zvonček vo vnútri a zbierky vonku. Prosíme dospelé osoby, zvlášť mužov aby nám v tom pomohli a neodmietali keď budú o túto službu požiadaní. Je to naša spoločná zodpovednosť za farnosť.
 • Na kostol obetovali zo: sobáša Miroslava a Miroslavy Gondových 100,-€, z pohrebov: Ľubice Frankovičovej 300,-€, Márie Belajovej 250,-€, Michala Kyseľa 200,-€, bohuznámy 20,-€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí upratovali kostol a pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame na poklonu a o 20.00 hod. na recitované vešpery.
 • Na svätyňu obetovali bohuznámi 100,-€ a 20,-€. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V sobotu o 09.00 hod. majú na starosti upratovanie veriaci z ulice Strojníckej 5 a 6.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu

a Božie požehnanie počas celého týždňa.

 

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

20.09 – 27.09.2020

 20.09.20               DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00          o potrebné milosti pre Ľudmilu a manžela

  9.00          za zos. Eduarda a Máriu Stašikových

10.30           za farníkov

15.00          za zos. Evu Zummerlingovú

18.00          za zos. rodičov Alžbetu a Jozefa, bratov Františka, Jozefa, Ladislava a sestru Máriu

21.09.20               PONDELOK – SVIATOK – SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

  7.00          Aid

18.00          za zos. rodičov Mateja a Annu

22.09.20               UTOROK

  7.00          za zos. z rodín Richtarčíkových a Kubinských

18.00          za zos. rodičov Martina, Justínu, synov Martina, Michala a Štefana

23.09.20               STREDA – spomienka – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu s rodinou

18.00          za zos. Dezidera Kočka (1. výr.) a Jozefa Miku (1. výr.)

24.09.2020           ŠTVRTOK

  7.00          za zos. Annu

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Jankovčinovú a Bernatovú

25.09.20               PIATOK

  7.00          za zos. z rodiny Repkovej: Jozefinu, Františka a Annu

18.00          za zos. rodičov Štefana, Máriu a manžela Ondreja Rerka

26.09.20               SOBOTA

7.00          za zos. rodičov Emila (15. výr.) a Annu

15.00          sobášna omša

18.00          za zos. súrodencov Annu, Antona a Jána

27.09.20               DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa (70 rokov života) a za synov Martina a Jozefa s rodinami

  9.00          za zos. Máriu Krausovú (1. výr.) a Františka Lebku

10.30           za farníkov

15.00          za zos. Máriu Lačnú (3. výr.)

18.00          za zos. rodičov Helenu a Michala Chlebakových a manžela Jána

 

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

20.09 – 27.09.2020

20.09.2020          DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

09.00          o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Kalafutovú

10.30           za rodiny Novotnú a Stavačovú

15.30           za zos. Jozefa Mudžáka

19.00           o B. požehnanie a zdravie pre Máriu Liškovú

21.09.2020          PONDELOK – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – Sviatok

15.30          na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30          za zos. Agnesu Balážovú /1. výr./

22.09.2020          UTOROK

08.00          za zos. Martina a Alžbetu

15.30          na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

19.00          za zos. rodičov Štefana /40. výr./ a Justínu

23.09.2020          STREDA – Sv. Pia z Pietrelciny – Spomienka

08.00          za zos. Jána a Janíka

15.30          za zos. Jozefa, Máriu, Šimona a brata Jozefa Dunajčanových

16.30          sobášna omša

18.30          za zos. Emila

24.09.2020          ŠTVRTOK

08.00          o B. požehnanie a zdravie pre manžela Imricha Garčara /60 r. života/

15.30          o B. požehnanie a zdravie pre Radka a Slávku

18.30          za zos. Štefana a Annu, Štefana a Jolanu Novotných

25.09.2020          PIATOK

08.00          za zdravie Zuzany a jej rodiny

15.30          za zos. manžela Jána

18.30          za zos. rodičov Jozefa a Júliu Bodurkových

26.09.2020          SOBOTA

08.00          za zos. Štefana a Annu

15.30          za zos. manžela Viliama /1. výr./

16.30          sobášna omša

18.00          za zos. Máriu Gánovskú /1. výr./

27.09.2020          DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

09.00          o B. požehnanie a zdravie pre Rastislava a Alenku

10.30           za zos. Jána Lanyiho /1. výr./

15.30           za zos. mamku Františku

19.00           o B. požehnanie a zdravie pre Máriu /83 rokov života/

 

 

O H L Á Š K Y

(20.09. 2020)

        

Jozef Valiga, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi,   syn rodičov neb. Tibora a Marty r. Lipovskej a Radka Kolbaská,  Rím. kat., narodená v Košiciach, bývajúca v Michaľanoch, dcéra rodičov Radovana a Evy  r. Šimkovej.

Patrik Oravec, Rím. kat., narodený v Kežmarku, bývajúci v Spišskej Belej,   syn rodičov Pavla a Dariny r. Pacanovej a Simona Schneiderová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, dcéra rodičov Dušana a Márie  r. Schwarzovej.

 Štefan Beck, Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Spišská Nová Ves – síd. Západ,   syn rodičov Slavomíra a neb. Jany r. Zeleňákovej a Patrícia Mihaľáková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca Granč Petrovce, dcéra rodičov Jozefa a Marty  r. Slivkovej.

 Daniel Mecko, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Jozefa a Danuše  r. Kyseľovej a Michaela Hlipalová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Harichovciach, dcéra  Ivety  Hlipalovej.

 Filip Mertinko, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Igora a Viery  r. Pencákovej a Dana Jurčáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Romana a  Anny  r. Patrylákovej.

 Slavomír Bavala, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Ferčekovciach,   syn rodičov Petra a Slávky  r. Duchovej a Dominika Jaššová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Daniela a  Kláry  r. Popovičovej.

Angel Aguilar Pozo, Rím. kat., narodený v Granade (Španielsko), bývajúci v Bratislave,   syn rodičov Angel Aguilar Puertas a Concepcion Pozo Jimenez a Katarína Petríková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Františka a  Kataríny  r. Gočovej.

Marek Kovalčík, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi,   syn rodičov Jaroslava a Alžbety  r. Fuchsovej a Klaudia Kačmariková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Jána a  Márie  r. Paľuchovej.

Marcel Krotký, Rím. kat., narodený v Krompachoch, bývajúci v Lieskovanoch,   syn rodičov Martina a Janky  r. Bodnovičovej a Zuzana Vanacká,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Mariána a  Marty  r. Súkeníkovej.

 Marek Šarišský, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Štefana a Márie  r. Kokyovej a Miroslava Makulová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miroslava a  Silvie  r. Klempárovej.

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!