Farské oznamy

DVAdSIATA NEDEĽA CEZ ROK

(14.08.2022)

 • Dnes vo svätyni bude o 15.30 hod. sv. omša na úmysly chorých.
 • Zajtra máme prikázaný sviatok Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Vo svätyni preto bude dodatočná sv. omša o 8 hod. ráno.
 • Od zajtra začíname s regulérnym vysielaním Koruniek B. milosrdenstva prostredníctvom TV LUX. Budeme vysielať dlhodobo každý pondelok, stredu a piatok. Prosíme Vás milí ctitelia B. milosrdenstva a priatelia svätyne, aby sme na sa týchto pobožnostiach zúčastňovali v hojnejšom počte a prichádzali do chrámu pred 15 hodinou. Je to pre našu svätyňu veľké privilégium.
 • Na YouTube kanáli svätyne začíname vysielať Hodinu milosrdenstva a po nej sv. omšu od nasledujúcej nedele.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.
 • Do konca augusta prosíme vybavovať úradné záležitosti na farskom úrade v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Ranné sv. omše vo svätyni počas všedných dní v mesiaci august nebudú. Páter Andrej bude v týchto dňoch slúžiť večerné sv. omše.
 • Počas prázdnin vo svätyni v nedele spovedáme iba o 15.00 hodine a vo všedných dňoch iba pred sv. omšami.
 • Odpustová slávnosť v našej farnosti bude 11.09.2022.
 • Slovenská katolícka charita v spolupráci s Obecným úradom v Smižanoch organizujú zbierku školských pomôcok na ľahší začiatok školského roka pre deti v núdzi. Darovať môžete písacie potreby, zošity, papiere, rysovacie potreby, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, funkčnú elektroniku (tablety, notebooky, telefóny a pod.). Zbierka bude prebiehať od 1.6. do 15.9.2022. Pomôcky, ktoré chcete darovať, môžete priniesť na zberné miesto – Obecný úrad, počas úradných hodín. Prispieť môžete aj finančne podľa pokynov, ktoré nájdete na stránke charitapomaha.sk.
 • Viac informácií o podujatiach nájdete na nástenkách a na webstránkach.

 

Farský kostol

 • Na kostol obetovali z pohrebu Pavla Brandobura 100€. Pán Boh zaplať za milodar.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č.13. – p. Jany Liptákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Oznam pre ruže pri svätyni: ruže č.: 10, 11, 12 a 17 organizujú stretnutie v nedeľu 4. septembra o 8.45. Viac informácii nájdete na nástenke.
 • Počas prázdnin pondelková poklona ani vešpery nebudú.
 • Na svätyňu obetovala bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za upratanie sestre Alžbete a 1 dobrovoľníčke. Najbližšie upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. majú na starosti veriaci z ulice Iliašovskej.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu

a Božie požehnanie počas celého týždňa.

 

 

  Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

14.08. – 21.08.2022

 

14.08.2022          DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Nelku Jarošovú

  9.00          za zos. manžela Štefana Brandobura, rodičov Jána, Magdalénu,

bratov Jozefa a Milana

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Máriu a Jozefa Laclavových

15.08.2022          PONDELOK – SLÁVNOSŤ NANIEBOVZATIE PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Elžbietu na novom mieste

služby v Poľsku

18.00          za zos. Petra, Eduarda a Petra Zmatlo

16.08.2022          UTOROK

  7.00          za zos. Genovévu Nagranovú a jej dcéry Máriu a Annu

18.00          za zos. syna Ľuboslava a manžela Stanislava

17.08.2022          STREDA

  7.00          za zos. Máriu a Michala Novotných

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre syna Pavla a za zos. otca Štefana

18.08.2022          ŠTVRTOK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Bachanovú a Drapačovú

18.00          za zos. Helenu a Emila Sopko

19.08.2022          PIATOK

  7.00          za zos. sestru Katarínu

18.00          za zos. z rodín Hančákovej, Mangerovej a Fabinyovej

20.08.2022          SOBOTA – spomienka – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a Annu

pri príležitostí 45. výr. sobáša a za ich deti s rodinami

18.00          za zos. Tomáša Orinčaka (4.výr.)

21.08.2022          DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu, Jozefa a ich deti s rodinami

  9.00          za zos. Milana Pacanovského

10.30          za farníkov

18.00          za zos. rodičov a súrodencov Strelových

07.08.2022          DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

  7.00          za zos. sestru Katarínu

  9.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a celú rodinu

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Štefana

08.08.2022          PONDELOK – spomienka – sv. Dominika, kňaza

  7.00          za zos. Magdalénu (ned. 70 r.), Štefana, Katarínu a Štefana

18.00          za zos. rodičov Katarínu, Františka Rychtarčíkových, sestru Annu a brata Tomáša

09.08.2022          UTOROK – sviatok – sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy  

  7.00          za zos. Máriu

18.00          za zos. manžela Pavla a príbuzných

10.08.2022          STREDA – sviatok – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

  7.00          za zos. z rodiny Hradiskej a Stašíkovej

18.00          za zos. Matildu Petrufovú (1.výr.)

11.08.2022          ŠTVRTOK – spomienka – sv. Kláry, panny

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu s rodinou

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Vladimíra a celú jeho rodinu

12.08.2022          PIATOK

  7.00          za zos. Františka, Karola, Jána a Jozefa

18.00          za zos. Annu (nedož. 85 r.) a otca Antona

13.08.2022          SOBOTA

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Márie

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Zuzku s rodinou

14.08.2022          DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Nelku Jarošovú

  9.00          za zos. manžela Štefana Brandobura, rodičov Jána, Magdalénu, bratov Jozefa a Milana

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Máriu a Jozefa Laclavových

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

14.08. – 21.08.2022

 

14.08.2022     DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK

07.30     za zos. Jána Martinka

09.00     za zos. kolegyňu Olinku Weagovú

10.30    za zos. brata Juraja

15.30    na úmysly chorých

19.00    za zos. dcérku Zuzanu

15.08.2022      PONDELOK – NANEBOZVATIE PANNY MÁRIE – Slávnosť

08.00     o B. požehnanie a zdravie pre vnuka Mariána

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     o B. požehnanie pre všetkých, ktorým bolo ublížené

16.08.2022   UTOROK

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    o B. vedenie vo vzťahu Miloša a Jany

17.08.2022    STREDA

15.30     poďakovanie za 60 rokov života Petra

18.30     za zos. Vincenta a Jonáša

18.08.2022 ŠTVRTOK

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre vnúčatá  

18.30    o B. požehnanie pre rodinu Gerčákovu a Leskovjanskú

19.08.2022   PIATOK

15.30    za zos. manžela, rodičov a zdravie pre brata Jozefa

18.30    za zos. Jozefa, Teodora, Šimona a Vendelína

20.08.2022   SOBOTA – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi – Spomienka

15.30    za zos. Mareka, Máriu a Jána

18.00    za zos. rodičov: Františka a Reginu Semanových

21.08.2022     DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK

07.30     poďakovanie za dlhý život, s prosbou o B. požehnanie a zdravie pre Michala a Ruženu

09.00     poďakovanie za všetky milosti pri príležitosti 50. narodenín  Silvie a Ladislava

10.30    o B. požehnanie a zdravie pre Mareka a jeho rodičov

15.30    za zos. Emila Farkašovského, Ladislava Gajdoša a Ondreja Baču

19.00    za zos. Máriu Zubajovú a o B. požehnanie a zdravie pre Jána Zubaja

 

 

 

 O H L Á Š K Y 

(14.08. 2022) 

 

Jakub Novotný,  Rím. kat., narodený Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi , syn rodičov Juraja a Oľgy r. Ferenčákovej a Leóna Rerková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Harichovciach, dcéra rodičov Daniela a Andrey r. Staroňovej.

 

Peter Pitorák,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Levoči , syn rodičov Petra a Alžbety r. Surovkovej a Lenka Pokrývková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Vladimíra a Marty r. Holečkovej.

 

Dominik Karlovský,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch , syn rodičov Ludvíka a Silvie r. Vozárovej a Vanesa Škarupová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Renáty r. Elizeušovej.

 

Peter Duľa,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi , syn rodičov Pavla a Valérie r. Hovancovej a Michaela Grečková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Harichovciach, dcéra rodičov Františka a Sylvie r. Lesnickej.

 

Pawel Mazur,  Rím. kat., narodený v Zamościu , bývajúci v  Skierbieszówie, syn rodičov Janusza a Małgorzaty r.  Tokarska  a Simona Bečkerová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Štefana a Anny r. Blaškovej.

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!