Farské oznamy

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

(04.12.2022)

 • Počas Adventu sú ranné rorátne sväté omše vo farskom kostole vo všedných dňoch o 6.30 hod. a vo svätyni od pondelku do piatku o 6.00 hod., srdečne Vás pozývame. Tieto omše sa konajú vo tme, len s lampášmi a sviečkami v ruke. Pre deti je aktivita. Prosíme, aby ste si donášali svoje lampáše. V sobotu je vo svätyni sv. omša o 8.00 hod.
 • Na Spišskú katolícku charitu ste obetovali 2.750€. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.
 • Dnes bude vo farskom kostole po sv. omši o 10.30 hod. požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov pozývame v utorok do svätyne na večernú svätú omšu o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok, 8. decembra, máme prikázaný sviatok – slávnosť Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sväté omše budú: vo farskom kostole o 6.30, 15.00 18.00 hod. a vo Svätyni o 6.00, 15.30 a 18.30 hod.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijate sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu do farského kostola v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc od 20.00 do 22.00 hod.
 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Sp. Novej Vsi pozýva žiakov 9. ročníka na Deň otvorených dverí v dňoch 12. a 13. decembra.
 • Dievčenský spevácky zbor Iventus Paedagogica z Levoče v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Smižanoch nás pozýva 14. 12. do svätyne na Adventný koncert.
 • Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský pripravil pre rodiny na adventné obdobie Domácu liturgiu pri adventnom venci. Môžete si ju stiahnuťna našich stránkach.
 • Pozývame Vás prežiť s našou farnosťou prípravu na vianočne sviatky a to cez Advetný kalendár, ktorý nájdete na stránke https://advent22.my.canva.site.
 • V rámci detských stretiek sme si pre deti pripravili Vianočnú besiedku ktorá sa uskutoční 17. 12. 2022 od 15:00. Všetky deti a ich rodičov srdečne pozývame. Viac informácií nájdete na plagáte.
 • Pripomíname deťom adventnú aktivitu, ktorú môžu nájsť na facebookových stránkach farnosti a spoločenstva Vincenza. Pridali sme úlohy na ďalší týždeň, taktiež ich môžete nájsť na nástenke. Deťom držíme palce pri plnení úloh.
 • Informácie o všetkých akciách a poďakovanie za potravinársku zbierku v Tescu si môžete pozrieť na nástenke, Emanueli aj na internete.

Farský kostol

 • Všetky deti pozývame na detský zbor každú nedeľu o 8.30 hod. do farského kostola.
 • Pozývame miništrantov na stretnutie v pondelok po večernej sv. omši.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 3 p. Márii Novotnej.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Pozývame na pondelkové poklony po večernej sv. omši a vešpery o 20.00 hod.
 • Stretnutie miništrantov v tomto týždni bude v utorok po večernej sv. omši. Prosíme aj rodičov a starých rodičov, aby podporili svojich synov a vnukov k tejto službe.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate do zvončeka alebo na účet svätyne.
 • Prosíme všetkých ctiteľov B. milosrdenstva, ktorí chodíte na pobožnosť o 15 hod. aby ste prichádzali na celú pobožnosť a tiež aby ste zaujali miesta bližšie k oltáru. Keďže vysielame pobožnosť pravidelne do médií veľmi pozývame k tomu, aby sme sa aktívnejšie zaujímali o tento program a spájali sa priamo v našej svätyni do modlitby spolu s veriacimi z celého Slovenska. Jednoducho sa často krát stáva, že svätyňa počas vysielania zíva prázdnotou. Garantujeme, že kamery nebudú nikoho detailne snímať.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne sestre Alžbete a 5 dobrovoľníkom. Najbližšie upratovanie svätyne v sobotu o 09.00 hod. majú na starosti veriaci z ulice Duklianskej 54 a 56.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého adventu.

 

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

 Potravinová zbierka v Tescu

Potravinová zbierka sa konala v dňoch 24.-27. novembra 2022. Už 10-ty rok sme mohli vďaka tejto zbierke v Tescu dopriať ľuďom, ktorí to potrebujú, vianočnú večeru.

Tentokrát sme vďační predovšetkým Vám, ktorí ste boli mimoriadne štedrí aj v tomto neľahkom čase, keď je pomoc tak veľmi potrebná.

Spolu sme prispeli sumou 2490 eur v celkovej hmotnosti tovaru 967 kg.

Úprimne ĎAKUJEME

104-om dobrovoľníkom, ktorým záleží na tom, aby aj ľudia v núdzi prežili čo najkrajšie Vianočné sviatky. Darcom vždy ochotne vysvetlili, že darované potraviny smerujú osamelým seniorom, rodičom samoživiteľom, ľudom bez domova a ďalším, ktorí sa dôsledkom aktuálnej ekonomickej situácie nachádzajú v núdzi.

Všetci si uvedomujeme, že pomoc ľuďom v ich náročnej životnej situácii je neustále potrebná. Je nám ľúto, že v našej najväčšej obci na Slovensku máme pretrvávajúci nedostatok dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní obetovať sa pre iných.

 

 

  Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo maju politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.  Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

04.12. – 11.12.2022

04.12.2022          DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA  

  7.00          za zos. Františka Toporcera (1. výr.)

  9.00          za zos. rodičov Elenu a Milana Ferencových, starých rodičov a krstných rodičov.

10.30          za farníkov 

18.00          za zos. Jána Vaňka (1. výr.)

05.12.2022          PONDELOK

  6.30          za zos. Moniku

18.00          za zos. manžela Jána, Lýdiu a rodičov

06.12.2022          UTOROK – ľubovoľná spomienka – Sv. Mikuláša, biskupa

  6.30          za zos. Juraja Sulačka (3. výr.)

18.00          za zos. Tomáša Brandobura (1. výr.)

07.12.2022          STREDA – spomienka – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

  6.30          za zos. Jána, Annu a Jána

18.00          za zos. Alžbetu, Mikuláša, Margitu, Valenta a Jána

08.12.2022          ŠTVRTOK – SLÁVNOSŤ – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

  6.30          za zos. Máriu a Radovana Janečkových

15.00          za zdravie a Božie požehnanie pre všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej

18.00          za zos. Evu Jerdonekovú (30. deň)

09.12.2022          PIATOK

  6.30          za zos. z rodín Lengvarskej a Farkašovskej

18.00          za zos. Jakuba, Veroniku a Juraja

10.12.2022          SOBOTA

  6.30          za zos. Františka Hradiského (30. deň)

18.00          za milosrdenstvo a pomoc v chorobe pre Evu a Vladimíra

11.12.2022          TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA  

  7.00          za zos. rodičov Johanu, Jozefa, brata Stanislava, svokrovcov Jána a Máriu

  9.00          za zos. Jolanu Novotnú (nedožitých 90. r.) a Milana Pacanovského

10.30          za farníkov 

18.00          za zos. Pavla Mlynára

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:

04.12. – 11.12.2022

 

04.12.2022     II. ADVENTNÁ NEDEĽA

07.30    za zos. z rodiny Lušickej a Špirkovej

09.00    za zos. Ladislava a Máriu, Michala, Máriu a Jozefa

10.30    o úctu k Duchu Svätému (Rádio Lumen)

15.30    za zos. Stelu Pacákovú (YouTube)

19.00    za zos. Jána

05.12.2022     PONDELOK

06.00     o B. požehnanie a zdravie pre celú rodinu

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov 

18.30     za zos. magistru Valériu

06.12.2022   UTOROK

06.00    o B. požehnanie pre dcéru Petru a syna Mikuláša

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. rodičov Jakuba a Valériu

07.12.2022    STREDA – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi –  Spomienka

06.00     o pokoj v rodinnom spolunažívaní

15.30     za zos. Svetlanu /1. výr./

18.30     za zos. Evu Jerdonekovú

08.12.2022  ŠTVRTOK – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

06.00    o B. pomoc pre sestru Máriu v tažkej chorobe

15.30    poďakovanie za kňazov a rehoľníkov na Slovensku, s prosbou o ďalšie povolania

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Repkovú

09.12.2022   PIATOK

06.00    o B. požehnanie a zdravie pre Martina, Alexandru a ich deti

15.30    za zos. Máriu Tekáčovú /10. výr./

18.30    za zos. tetu Blaženu

10.12.2022   SOBOTA

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre syna Lukáša

15.30    za zos. Máriu Andrejovú

18.00    za zos. Justínu a Štefana

11.12.2022     III. ADVENTNÁ NEDEĽA

07.30    za dar viery pre rodinu Liščickú

09.00    za zos. Michala Hrica

10.30    o B. požehnanie a zdravie pre Štefana a Annu

15.30    za zos. Stanislava Kurta, syna Ladislava, dcéru Stelu a Mareka Pacáka (YouTube)

19.00    za zos. z rodiny Šubovej a Vnenčákovej

 

 

 O H L Á Š K Y 

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

 

MODLITBA

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel,

pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta

obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu.

Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.

Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.

Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.

O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!