3. NEDEĽA CEZ ROK
(21.01.2018)

 • Dnešná popoludňajšia pobožnosť bude k úcte sv. kríža. Na záver pobožnosti si uctíme relikvie sv. kríža.
 • Do 25. januára trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V Hodine milosrdenstva sa vo svätyni zvlášť modlíme na tento úmysel.
 • Dnes vo svätyni prežívame odpustovú slávnosť ku cti sv. Vincenta Pallottiho. Sv. omšu o 15.30 hod. vo svätyni bude celebrovať vdp. Marián Sivoň, farár z Letanoviec. Počas tejto sv. omše prijmeme ďalších členov do Združenia katolíckeho apoštolátu. Tí zo Spišskej diecézy, ktorí majú vážnu prekážku zúčastniť sa, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa zrieknu každého hriechu, duchovne sa pridajú k sláveniu pred nejakým obrazom Milosrdného Ježiša a svoje prosby a bolesti obetujú prostredníctvom Márie Všemohúcemu Bohu.
 • Všetkých dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri organizovaní Sviatku Božieho milosrdenstva, pozývame po sv. omši na malé posedenie v Rehoľno-formačnom centre.
 • Zajtra, 22. januára, je samotný sviatok sv. Vincenta Pallottiho. Pallotíni slúžia 60 svätých omší za našich dobrodincov a na úmysly, ktoré nám zverujú. Jedna z takýchto sv. omší bude v našej farnosti o 15.30 hod. vo svätyni. Aj vy nám môžete zveriť svoje úmysly, ktoré môžete vložiť do pripravenej krabičky pri relikvii sv. Vincenta vo farskom kostole a vo svätyni. Návratky na tieto úmysly nájdete vzadu v kostole. Zajtra si v obidvoch kostoloch po sv. omšiach uctíme relikvie sv. Vincenta Pallottiho.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.
 • Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.

 

Farský kostol

 • Zajtra po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.
 • Túto sobotu detský spevokol ani oázové stretnutia nebudú. Všetky deti pozývame na karneval, ktorý sa uskutoční v priestoroch Základnej školy Povýšenia svätého Kríža. Zábava sa začne o 15.00 hod. Nezabudnite si doniesť prezúvky, dobrú náladu a masku.
 • Na kostol obetovali: z krstu Karin Regenzbegerovej 20€ a Irena 30€. Pán Boh zaplať.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 21 – pána Martina Bartoša. Ďakujeme všetkým, ktorí pred včera upratali kostol.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovala bohuznáma 30€. Pán Boh zaplať!
 • Všetky deti, ktoré sa chcú pripojiť k spevu na detských sv. omšiach vo svätyni o 10.30 hod., pozývame na skúšku v sobotu o 15.30 hod. v Rehoľno-formačnom centre. Tešíme sa na Vás.
 • Členovia zboru Spektrum pozývajú nových záujemcov na skúšku v piatok o 19.15 hod.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Hutníckej 8 a 10.

 

 • Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
  a Božie požehnanie počas celého týždňa.