Farské oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

(01.10.2023)

 • Biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Organizujeme autobus, zapísať sa môžete v sakristiách.
 • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Po takmer troch rokoch modlitieb chceme takto Pánu Bohu poďakovať za dar nového biskupa a už teraz ho sprevádzať modlitbami a obetami. V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa a odovzdať mu ju duchovne, alebo aj prostredníctvom informácie, ktorú môžete poslať na emailovú adresu podujatia@kapitula.sk Duchovná kytica môže obsahovať rôzne modlitby a obety, ktoré dennodenne prinášate. Môžete ju vytvoriť aj v rámci svojich spoločenstiev a farností.
 • Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Biblický kruh žien Vás pozýva na púť “Ružencom putujeme za Máriou“ do Obišoviec, Vyšnej Šebastovej a Ľutiny, ktorá sa uskutoční v sobotu 7.10. Odchod autobusu od Farského kostola je o 7.30 a od svätyne 7.35. Poplatok je 13€. Prihlásenie na tel. č. 0903 480 649. Ostalo ešte niekoľko miest.
 • Noví birmovanci, ktorí už skončili základnú školu alebo aj staršie osoby, sa ešte dnes môžu osobne prihlasovať v sakristiách. Prvé stretnutie bude 13.10. vo farskom kostole.
 • Na budúci týždeň bude zbierka na svätyňu.
 • XXVII medzinárodný hudobný festival MUSICA NOBILIS bude sa konať od 2. do 9. októbra, vo farskom kostole bude v utorok 3.10. o 19.30 hod. Podrobnosti nájdete na plagáte.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 26. mája 2024.
 • Oznamujeme členom SSV, že kalendár „Pútnik svätovojtešský 2024“ a podielovú knihu si môžete vyzdvihnúť u p. Vierky Bartošovej na ul. Tatranskej, a tí, čo sú registrovaní v Spišskej Novej Vsi v predajni SSV. Poplatok je 10 Eur.

Farský kostol

 • Miništrantov pozývame na stretnutie v pondelok po večernej sv. omši.
 • Od 1.10. obnovujeme detský zbor. Skúšky budú každú nedeľu od 8.30 hod. Všetky deti srdečne pozývame.
 • Pozývame všetkých vo veku od 10 r., ktorí by mali záujem spievať a hrať na sv. omšiach, aby sa nahlásili na t. č. 0948 048 443.
 • Ružencové pobožnosti sú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Prosíme, aby ste sa spoločný ruženec pred sv. omšami nemodlili. Výnimkou budú utorky, kedy sa ruženec budeme modliť v rámci Večeradla pred sv. omšou. Modlitbu ruženca vedú:

nedeľa    – členovia živého ruženca (ruže č.: 1 a 2)

pondelok – členovia živého ruženca (ruže č.: 3 a 4),

utorok     – členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,

streda      – členovia živého ruženca (ruže č.: 5 a 6),

štvrtok     – rodičia, katechéti a učitelia,

piatok      – mládež a miništranti,

sobota     – lektori,

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.

 • Na kostol obetovali z pohrebu Márie Broškovej 100€. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 26 p. Márii Hrušovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí minulý týždeň upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Pozývame na večerné pondelkové poklony a vešpery o 20 hod.
 • Miništrantov pri svätyni, ale aj tých, ktorí by chceli začať miništrovať pozývame na stretnutia v stredy o 17 hod.
 • V tomto prvopiatkovom týždni spovedáme vo svätyni pred každou sv. omšou, v štvrtok a piatok od 15 hod do večernej sv. omše.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Faustíny Kowalskej. Pozývame do svätyne na moderovanú adoráciu od 17.30 do 18.30. Zaznejú v nej myšlienky a modlitby tejto svätej. Hudobne bude sprevádzaná smižanskou skupinou Simigium.
 • Na svätyňu obetovali z pohrebu Márie Broškovej 100€.
 • Ďakujeme všetkým Vám, ktorí prispievate na svätyňu svojím milodarom do zvončeka, pokladničiek alebo na účet svätyne.
 • Na budúcu sobotu majú na starosti upratovanie veriaci z ulice Hrnčiarskej 1 a 2.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa lásky, pokoja

a radostí počas celého týždňa.

 

 • Účet farností SK17 0900 0000 0001 0139 1178
 • Účet svätyne SK17 5600 0000 0075 1302 1001
 • Farský kostol 053/ 44 312 09
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva 053/ 44 343 44
 • Správca farností Adam Luba 0905 552 851
 • Účet Pallotíni Smižany SK14 0900 0000 0001 0139 1135 (na príklad za objednane úmysly vo farskom kostole)
 • Aktuálne oznamy a úmysly nájdete na nástenkách a na našich stránkach https://www.rimkat-smizany.com/  a http://www.centrummilosrdenstva.sk/farske-oznamy/

 

 ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Farský kostol

 01.10. – 08.10.2023

01.10.2023          DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00          za zos. z rodín: Novotnej, Ferenčákovej, Balejovej a Olejníkovej

  9.00          na poďakovanie za prvý rok života Veroniky a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Ivana Broška (1. výr.)

02.10.2023          PONDELOK – spomienka Sv. anjelov strážcov

  7.00          za zos. Emila, rodičov Teréziu a Františka

18.00          za zos. Igora Fabiniho (30. deň)

03.10.2023          UTOROK

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Milana a jeho deti s rodinami

18.00          AID

04.10.2023          STREDA – spomienka – Sv. Františka Assiského

  7.00          za zos. manžela Františka, synov Františka, Karola, zaťov Jána, Jozefa z rodiny Slavikovej

18.00          za zos. rodičov Martu, Štefana Sivecových, Máriu a Štefana Michalkových

05.10.2023          ŠTVRTOK – spomienka  – Sv. Faustíny Kowalskej, panny

  7.00          za zos. Silvestra Komáru a za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

18.00          za povolania

06.10.2023          PIATOK

  7.00          AID

18.00          na poďakovanie za 80. r. života Štefana a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Sedlákovú

07.10.2023          SOBOTA – spomienka – Ružencovej Panny Márie

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá, pravnúčatá, ich rodičov, staré mamy a za zos. dedka

18.00          za zos. Máriu a Michala Jančových

08.10.2023          DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00          za zos. brata Milana Grečka

  9.00          za zos. Františka Bryndzu

10.30          za farníkov

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Ladislava Hadušovského

 

 

  Svätyňa Božieho milosrdenstva

 01.10. – 08.10.2023

01.10.2023   DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

07.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre sestru karmelitánku Andreu

09.00 –  o B. požehnanie a zdravie pre Gerarda

10.30 –  za zos. Emila, Františka, Margitu, Ladislava a Ondreja

15.30 –  za zos. Máriu a Jána Tirpakových  /YouTube/

19.00 –  o B. požehnanie a zdravie pre Petra, Máriu Peklanských, ich deti s rodinami

02.10.2023   PONDELOK – Sv. anjelov strážcov – Spomienka

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. Františka Dunčka /30. výr./

03.10.2023   UTOROK

08.00    za nenarodené Barborku a Petronelu

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30  za zos. brata Jána

04.10.2023    STREDA – Sv. Františka Assiského – Spomienka

08.00     o B. požehnanie a zdravie pre deti, vnúčatá, krtsné dieťa a rodičov

15.30     za zos. manžela Františka, synov: Jána, Františka a vnuka Františka

18.30     za zos. Helenu

05.10.2023  ŠTVRTOK – Sv. Faustíny Kowalskej – Sviatok

08.00    za zos. rodičov Františka a Magdalénu

15.30    o duchovné povolania

18.30    za zos. syna Milana, vnučku Ľubu a starých rodičov

06.10.2023   PIATOK

08.00    za zos. Milku

15.30    za zos. Pavla a zos. z rodiny Šusterovej

18.30    za zos. Moniku

07.10.2023     SOBOTA – Ružencovej Panny Márie –  Spomienka

08.00     poďakovanie za zdravie a B. pomoc v manželstve Ondreja a Magdalény

15.30     za zos. Annu Pendrákovú /3 výr./

18.00     na úmysel Anny

08.10.2023   DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK

07.30 –  za zdravie v ťažkej chorobe a B. pomoc pre Dušana

09.00 –  za zos. Tomáša Macka /ned. 30 rokov/

10.30 – o úctu k Duchu Svätého

15.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre Ľuboslavu, Natáliu, Štefana a Samuela /YouTube/

19.00 –  za zos. Štefana Hudačka

 

O H L Á Š K Y

(01.10. 2023)

  

Adrián Bednár, Rím. kat.,  narodený v Levoči, bývajúci – Dravce, syn rodičov Pavla a Jarmily r. Slaninovej a Alexandra Zubajová, Rím. kat.,  narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Mariána a Aleny  r. Semanovej.

 

Martin Majer, Rím. kat.,    narodený v Poprade, bývajúci v Hurbanovej Vsi, syn rodičov Petra a Jany  rod. Omastovej a Hana Brédiková,  Rím. kat., narodená v Zlatých Moravciach, bývajúca v Hurbanovej Vsi, dcéra rodičov Milana a Márie rod. Javorčekovej.

 

Dominik Slavkovský, Rím. kat., narodený v Poprade, bývajúci – Vlková, syn rodičov Jána a Zuzany  rod. Liptákovej a Dominika Rerková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Milana a Marcely rod. Grečkovej.

 

Dávid Rerko, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Ľudovíta a Márie  rod. Michlíkovej a Petra Goliašová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Petra a Jarmily rod. Jeremiašovej.

 

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.