Farské oznamy

5. VEĽKONOČNÁ Nedeľa

(19.05.2019)

 • Minulú nedeľu ste na kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí obetovali 1642,77€ a Ružencové spoločenstvo zo Smižian 300€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Dnes vo svätyni po sv. omši o 10.30 hod. pozývame na stretnutie s manželskými pármi komunity Kána, ktorí nám aj audiovizuálne priblížia svoju činnosť pred záverečným požehnaním.
 • Májové pobožnosti sú:

– vo farskom kostole

– každý deň po večernej svätej omši,

– v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

– pre deti v piatky o 16.30 hod. (za dobrého počasia na farskej záhrade),

– vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod.

 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • Oznamujeme rodičom detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie, že rúcha si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v Smižanoch v soboty 25. mája a 1. júna od 9.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné, aby po rúcho prišli rodičia s dieťaťom. Záloha pri zapožičiavaní rúcha je 30€.
 • V dňoch od 30.5. – 2.6. pozývame do Centra Božieho milosrdenstva na duchovné cvičenia s Danielovým pôstom. Daniel bol starozákonný prorok, ktorý nás poučuje, aby sme boli múdri v tom, čím sa živíme. Okrem duchovných prednášok bude tiež podávaná zeleninovo – ovocná strava pre očistu organizmu. Záujemcovia nech sa prihlásia do 25. mája na mailovú adresu: cbm.pallotini@gmail.com alebo na tel. č: 0918950124.
 • Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s vlastnou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva a učenia Cirkvi. Kurz vedie MUDr. František Orlovský a pozostáva z troch stretnutí v termínoch: jún, september a november 2019. Termíny kurzu: Tvrdošín: 1.6. 2019, od 14.00-18.00 hod. Ružomberok UPC: 8. 6. 2019, od 14.00-18.00 hod. Bližšie informácie s možnosťou prihlásenia nájdete na stránke DKU www.dkuspis.sk a www.bit.ly/kurzbillingsovejmetody2018 Prihlásiť sa je možné:
 • Tvrdošín do 26. 5. 2019 a Ružomberok do 1. 6. 2019.

Farský kostol

 • Skúška detského spevokolu bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole. Stretnutie pre deti bude v sobotu o 15.00 hod.
 • Na kostol obetovali Stanislav Grečko 100€ a Anna Grečková 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 23 – p. Márii Nalepkovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Pripomíname vešpery v pondelky o 20.00 hod.
 • Na svätyňu obetovali z krstu Mareka Štraucha 20€. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni majú na starosti upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriaci z ulice Strojníckej 1 a 2.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu
a Božie požehnanie počas celého týždňa.