Mnoho ľudí sa vedome alebo nevedomky mohlo dostať do vplyvu zlých duchovných síl. Prvé čo môžeme urobiť na záchranu je vzdať sa všetkého, čo otvára vstup zlému do môjho života. Nedávať mu ani tú najmenšiu príležitosť, aby si mohol nárokovať na akýkoľvek vplyv na môj život. Teda nebudem robiť kompromisy a odteraz už žiadne horoskopy, veštice, liečitelia, rituály, povery, silvova metóda, reiki atď.
Ak cítim k niekomu, kto mi ublížil neodpustenie, treba mu odpustiť zo srdca, ako najlepšie viem a poprosiť Ježiša o pomoc. Treba sa toho hneď teraz vzdať a vo svätej spovedi to všetko vyznať.

Ak nás Kristus uzdraví, mali by sme ho nasledovať po ceste svätosti.
Ak po uzdravení nenasledujeme Ježiša, Zlý duch sa vráti, lebo:

„svoj dom nájde prázdny… vezme so sebou sedem iných duchov horších, ako je sám….
A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“ (Mt 12,44-45)

„Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ (Jn 5,14)