Rehoľná komunita pallotínov v Smižanoch

páter Adam Łuba SAC

predstavený rehoľnej komunity v Smižanoch

Rehoľná komunita pallotínov v Spišskej Novej Vsi - farnosť Smižany

páter Peter Klubert SAC

predstavený rehoľnej komunity v Spišskej Novej Vsi

páter Andrej Pierwała SAC

výpomocný duchovný