Rehoľná komunita pallotínov v Smižanoch

páter Leonard Lasota SAC

predstavený rehoľnej komunity v Smižanoch

Rehoľná komunita pallotínov v Spišskej Novej Vsi - farnosť Smižany

páter Krzysztof Zontek SAC

predstavený rehoľnej komunity v Spišskej Novej Vsi

páter Vladimír Peklanský SAC

rektor Svätyne Božieho milosrdenstva

páter Andrej Pierwała SAC

výpomocný duchovný