Sv. Vincent Pallotti mal jednu veľkú túžbu. Chápal ju ako „obnovenie viery a roznecovanie lásky u všetkých členov Božieho ľudu, ako šírenie viery a lásky na celom svete“. Odvážne naznačoval, ba aj robil všetko preto, aby uskutočnil priam neuskutočniteľné plány – rozdeliť celý svet na polia misionárskej činnosti, aby sa vďaka tomu ľahšie zapaľoval Boží oheň.

K najbiednejším krajinám sveta patrí Afrika a Latinská Amerika, kde s nádejou do lepšej budúcnosti pozerajú, a či skôr chcú pozerať ľudia poznačení tou najväčšou núdzou.
A keďže každý problém má riešenie pre toho, kto verí, že Boh miluje každé svoje stvorenie a je vždy pripravený pomáhať, tak misionári – kňazi spoločnosti katolíckeho apoštolátu SAC, pallotíni, sú práve tými Božími „poslancami“ čo stoja v prvej línii s pomocou všetkým, biedou postihnutým ľuďom. A aby ich snaha bola skutočná, usilujú sa toto podujatie ako aj každú novú situáciu, v ktorej sa v živote ocitnú, postaviť pred vždy novú požiadavku svedectva pre Krista; hlásať Evanjelium nielen slovom, ale predovšetkým svojimi skutkami.

Spájajú tak ľudí, ktorí chcú meniť myslenie, konanie a vnímanie ľudí odkázaných na pomoc nás všetkých…

Táto skutočnosť by mala byť pre každého z nás výzvou k podstatne väčšej angažovanosti, horlivosti a ochote spolupracovať predovšetkým modlitbami, ako aj činmi.

Otče, poučil si nás, že blížnych nemáme milovať podľa veľkosti ich zásluh,
ale podľa veľkosti ich potrieb; vrúcne ťa preto prosíme,
daj nám lásku, ktorú by predchádzala hlboká pokora srdca,
aby sme sa vedeli skloniť ku každému,
kto k nám vystiera ruky a či len pohľadom prosí o pomoc.

 

Sv. Vincent Pallotti:

„Chcel by som sa stať pokrmom, aby som nasýtil hladných,
odevom, aby som zaodel nahých,
nápojom, aby som občerstvil smädných,
utišujúcim liekom, aby som posilnil žalúdok slabých,
jemným páperím, aby som priniesol úľavu oslabeným a unaveným,
liekom, prinášajúcim zdravie, aby som zastavil nemoc chorých, chromých, nepočujúcich a nemých,
svetlom na osvietenie nevidiacich na duchu a tele,
životom, aby som všetko mŕtve stvorenie nanovo povolával do života Božej lásky.“

 

Pallotíni (SAC), Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Misijný sekretariát – pallotíni
Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
tel.: 02/43 19 10 30 , 0692 086 335, 0915 342 039, 0915 641 387
info@pallotini.sk
www.pallotini.sk