Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok „Božie Tela“ zaviedol pre celú cirkev pápež Urban IV. Bulla Transiturus , ktorou pápež nariaďoval slávenie tohto sviatku, začína slovami: „Keď prišla hodina jeho utrpenia, ustanovil náš Vykupiteľ a Pán Ježiš Kristus pred svojím prechodom z tohto sveta k Otcovi, v predvídaní svojej smrti, počas poslednej večeri veľkú a skvelú sviatosť tela a krvi, pri ktorej rozdeľoval svoje telo ako pokrm a svoju krv ako nápoj. Lebo kedykoľvek tento chlieb jeme a z tohto kalicha pijeme, zvestujeme Pánovu smrť. Pri ustanovení tejto sviatosti povedal predsa svojim apoštolom sám: „To konajte na moju pamiatku“, aby sa nám táto preveľká a všetkej úcty hodná sviatosť stala najnaliehavejším znamením – pamiatkou preveľkej lásky, ktorou nás miloval.“

Tohtoročná slávnosť sa v našej farnosti začala svätou omšou vo farskom kostole o 17:00, ktorú slúžil o. Leonard Lasota – správca našej farnosti. Po jej ukončení nasledovala eucharistická procesia – triumfálny sprievod s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii okolo námestia. Po návrate do kostola sme ešte spoločne zaspievali slávnostný hymnus Te Deum a následne bolo slávnostné požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou.

Pridať komentár