Liturgia domácej Cirkvi na Veľkonočné trojdnie

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame. Liturgia domácej Cikrvi na Veľkonočné Trojdnie na stiahnutie: Zelený...

pokračovať v čítaní

Konferencia Biskupov Slovenska

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých...

pokračovať v čítaní

Prihovor Mons. Štefana Sečku spišského biskupa

Drahí veriaci! Prihováram sa Vám v neľahkom čase, ktorý nás postihol z dôvodu pandémie koronavírusu a zasiahol do života nás všetkých. Uvedomujem si vážnosť situácie a zároveň aj mieru ohrozenia, ktorej sú vystavení zvlášť starí a chorí ale rovnako aj zdravotnícky personál a všetci tí, ktorí v službe druhým nasadzujú vlastné životy. Napriek tomu, spojený s ostatnými biskupmi...

pokračovať v čítaní

Výzva Papeža Františka na spoločnu modlitbu 25.03.2020 o 12.00

Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: „Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou...

pokračovať v čítaní

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: * postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu...

pokračovať v čítaní

Úmysly sv. omší Svätyňa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší slúžené kňazmi v súkromí Svätyňa Božieho milosrdenstva 15.03. – 22.03.2020 15.03.2020        TRETIA PÔSTNA NEDEĽA                 1) za zos. mamu Magdalénu /1. výročie úmrtia/                 2) za zos. Vendelína Cesneka                 3) na úmysel 16.03.2020       Pondelok po 3. pôstnej nedeli                          1) za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov...

pokračovať v čítaní

Prežívanie svätej omši v priamom prenose

Otec biskup Mons. Jozef Haľko vysvetľuje, že  Eucharistiu je možné v takejto výnimočnej situácii prijímať aj duchovne. Upozorňuje však na niekoľko vecí, na ktoré si treba dať pozor: „Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša,...

pokračovať v čítaní