Zatiaľ žiadne komentáre

Veľkonočné Trojdnie

Témou tohtoročného Veľkonočného trojdnia v našej farnosti boli tri Božské čnosti: viera, nádej, láska. Príhovormi sa nám prihováral náš pán farár o. Leonard Lasota SAC.

Umývanie nôh učeníkom, spomienka na ustanovenie sv. omše a ustanovenie sviatosti oltárnej, tieto okamihy sme si spoločne pripomenuli na Zelený štvrtok.

Obrady Veľkého piatku sa začali tichým príchodom, kňaza pred oltár, kde si následne na chvíľku ľahol tvárou k zemi, čím vyjadril prejav pokory pred spasiteľom a zároveň prejav bolesti, ktorú cítia kresťania nad umučením a smrťou Spasiteľa. Vypočuli sme si aj Pašie – správu o umučení, smrti a pochovaní Ježiša Krista. Následne nasledovala poklona krížu. Pomodliť sa pri Božom hrobe bolo možné od ukončenia obradov Veľkého piatku až do Veľkonočnej vigílie.

Veľkonočná vigília začala ako tradične požehnaním ohňa, zapálením a vnesením paškálu – Veľkonočnej sviece symbolizujúcej Zmŕtvychvstalého Krista do kostola. Po liturgii slova nasledoval obrad svätenia vody a obnovenie krstných sľubov. Po liturgii eucharistie nasledovala slávnostná procesia na oslavu zmŕtvychvstania Krista.  Procesia na oslavu vzkrieseného Pána bola výzvou celému stvoreniu, aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad smrťou. Tento obrad pripomínal to najkrajšie posolstvo života. Človek má ako Cirkev jasať nad Kristom, ktorého má uprostred seba, vo svojom srdci i svojom vnútri. A radosť, ktorú človeku prináša vzkriesený Ježiš, má človek roznášať medzi ľudí, aby čím viacerí poznali Krista cez svetlo, ktorým žiari jeho Cirkev.    

Pridať komentár