Zatiaľ žiadne komentáre

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

V druhú veľkonočnú nedeľu, t.j. nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.) sa konala odpustová slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva.
Do svätyni putovalo mnoho pútnikov z blízka i ďaleka. Program začal rannou svätou omšou, ktorú celebroval p. Vladimír Peklanský SAC, predstavený pallotínov na Slovensku.
Svätú omšu o 9:00 viedol a v kázni sa nám prihovoril vdp. Viktor Pardeľ, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu. Hlavnú svätú omšu Celebroval Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik.
O 14:15 sa konalo hudobno slovné pásmo Otvorme dvere Bohu, ktorý je plný milosrdenstva.
O 15:00 hod. bola Hodina milosrdenstva, ktorú viedol p. Leonard Lasota SAC, rektor svätyne Božieho milosrdenstva.
Svätú omšu o 16:00 už tradične celebroval  vdp. Juraj Spuchľák, generálny riaditeľ rádia Lumen.  
Počas celého dňa bola príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a po svätých omšiach o 11.00 hod a 16.00 hod. možnosť prezrieť si výstavu papežských darov.

Pridať komentár