Zatiaľ žiadne komentáre

Pôstne príhovory

V období Veľkého pôstu sa má v živote kresťana uskutočňovať predovšetkým vnútorná premena. Ide o  určité vnútorne umieranie. Máme sa zvlášť v tento veľkopôstny čas podľa príkladu Spasiteľa pôstom, modlitbou a almužnou a vôbec naším kajúcny životom pripraviť na hodné prijatie sviatostí a na oslávenie najväčšieho kresťanského sviatku Veľkej noci. Takouto príležitosťou bola aj možnosť započúvať sa do príhovorov kňazov z nášho dekanátu, ktorí nás nimi obohacovali pri nedeľných sv. omšiach. Témy ako: sv. omša, sviatosť zmierenia, slávenie nedele či pôst nám mali pomôcť k hlbšiemu prežívaniu a zamysleniu sa a prehodnoteniu nášho života v tomto pôstnom čase. 

Pridať komentár