Zatiaľ žiadne komentáre

Dotkni sa Božej lásky

Pod týmto názvom sa v dňoch od 01 do 03 marca konali v rehoľno – formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva duchovné cvičenia. Viedol ich o. Peter Klubert SAC. Duchovné cvičenia sa niesli v duchu zamyslení sa nad Božou láskou a dobrotou. Krížové cesty, sv. omše, spoločné katechézy,modlitba ruženca, adorácia či každodenné rozjímanie nad úryvkom so sv. písma v tichosti. To bolo náplňou tohto víkendu stráveného v Božej prítomnosti.  

Pridať komentár