Zatiaľ žiadne komentáre

Nočné bdenie

V sobotu 13. apríla sa v Krakowe – Łagiewnikoch konalo nočné bdenie Združenia katolíckeho apoštolátu. Zúčastnili sme sa ho aj my, mladší i starší z našej pallotínskej farnosti. Dostali sme milé pozvanie sprevádzať pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Spolu s našimi bratmi a sestrami, z rôznych miest Poľska, sme sa započúvali do úryvkov z Denníčka sv. sr. Faustíny, ktoré boli čítané po poľsky aj po slovensky, prelínajúce sa so spevom piesní a modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Program bdenia trval celú noc, až do skorého rána, a hoci sme sa nezúčastnili na celom programe, vypočuli sme si hudobno-slovné pásmo, v ktorom sa zvuk orchestra a spevu rozliehal po celej Svätyni, scénku mladých o stretnutí Ježiša so Samaritánkou, či krásu ticha noci na tomto milostiplnom mieste. Ďakujeme Pánu Bohu i našim kňazom, jednak za veľký dar pallotínov u nás, v Smižanoch, ale i možnosť zažiť takýto krásny večer. 

Pridať komentár