Zatiaľ žiadne komentáre

Svätá Zem

V dňoch 05.03. – 12.03. 2013 sme mali možnosť navštíviť Svätú Zem spoločne s farnosťou Krista Kráľa Prešov Sekčov.
Sprevádzali nás traja kňazi: o. Peter Fedor z Ľubice – sprievodca celej púte, wdp. Marek Kreheľ z Prešova a náš duchovný o. Leonard Lasota.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Pánu Bohu  a duchovným otcom za sprevádzanie po vzácnych miestach, kde sa Pán Ježiš narodil, učil, bol umučený
a vstal z mŕtvych. Program bol bohatý, denne sme navštívili niekoľko chrámov postavených na miestach pripomínajúcich nejakú dôležitú udalosť v dejinách našej spásy. Prvý deň pobytu sme navštívili Jeruzalem. Boli sme na Olivovej hore, v Bazilike Dominus levit – mieste, kde p. Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom, v Getsemanskej záhrade, v bazilike postavenej na mieste, kde sa Pán Ježiš potil krvou – mali sme možnosť dotknúť sa skaly, pri ktorej sa modlil. Nádherný bol kostolík postavený na mieste, kde Pán Ježiš vysadol na osliatko pred slávnostným vstupom do Jeruzalema. Všade sme čítali state zo Sv. Písma viažuce sa na tú ktorú udalosť, všade sme mali priestor aj na súkromnú modlitbu, aby sme mohli precítiť, premodliť tie miesta  a uvedomiť si, čo pre nás Pán Ježiš urobil. Ďalší kostol bol postavený na mieste, kde Judáš zradil Pána Ježiša a kde ho zajali. Upútalo nás aj miesto poslednej večere – večeradlo, ako aj hrob Panny Márie – obrovský nádherný chrám so 44-timi schodmi  a množstvom lámp v tvare lampášov. V Betleheme sme navštívili Pole pastierov s jaskyňou, kde sme mali sv. omšu a Jaskyňu narodenia Pána – starobylý chrám zo 4. st. Hlavnou myšlienkou svätej omše nad Genezaretským jazerom vonku pri chráme, na mieste, kde Ježiš ustanovil Petra za hlavu Cirkvi bolo : „ Čo je to šťastie? „ Každý hľadá svoje šťastie – chce ho naplniť, ale ako sa staráme o šťastie tých, ktorí s nami žijú, našich najbližších – sú šťastní ? Vieme, ako ich urobiť šťastnými, čo im urobí radosť ? Alebo na mieste, kde Pán Ježiš rozmnožil chlieb a ryby bolo zase hlavnou myšlienkou: chlapec ponúkol, čo mal – to málo pre také množstvo ľudí a Boh – Ježiš to rozmnožil, aby sa ušlo každému. Takto by sme všetci mali ponúkať svoje talenty, schopnosti na úžitok pre iných a Boh ich rozmnoží !  /Čo tak zapojiť sa nejakým spôsobom do nejakej činnosti na fare, opýtanie nič nestojí… / 
Azda jedným z najsilnejších zážitkov bol pre nás sviečkový sprievod v Nazarete s modlitbou ruženca v štyroch jazykoch.
Nedá sa všetko vymenovať, čo sme videli, na akých miestach sme boli. Dôležitá však pre nás bola počas celej púte modlitba – všade, na všetkých miestach čítanie evanjelií, žalmov, aj v autobuse, modlitba ruženca, denne Sv. omša s hlbokými myšlienkami v kázňach . Keď si človek uvedomí, na akých miestach  stojí, že sú to miesta histórie našej spásy, premodlené tisíckami ľudí z celého sveta – cíti Boží dotyk v modlitbe a má slzy v očiach.
Ďakujeme duchovným otcom za sprevádzanie, za vytvorenie pokojnej atmosféry, za príklad veľkej pokory, za všetky sväté omše s oslovujúcimi kázňami, / napr. o viere v uzdravenie, o tom, že najprv nás Ježiš zbaví hriechov, až potom uzdraví, alebo o tom, že máme vedieť prijať srdcom určité nevysvetliteľné Božie veci… / za to, že sme prežili týždeň plný modlitieb.
Návšteva Sv. Zeme je pre nás výzva, aby sme častejšie siahali po Svätom Písme, čítanie ktorého očisťuje náš život, usvedčuje nás z hriechu, ale dáva lásku – Božiu, Boh nás väčšmi miluje, ako si myslíme, ako máme radi seba samých.
      
Domov sme si priniesli okrem fotografií hlavne veľa zážitkov ukrytých v hĺbke srdca. Sú to zážitky a spomienky na celý život. Duchovne nás táto púť nesmierne obohatila.
S vďakou účastníci púte

Pridať komentár