Zatiaľ žiadne komentáre

Koleda a Dobrá novina

Aj tento rok sa v našej farnosti konala pastoračná návšteva rodín. Koledu prijalo 160 rodín našej farnosti.

Akcia Dobrá novina sa v našej farnosti tohto roku konala inou formou ako po minulé roky. Deti nám svoje krátke vystúpenie spojené s vinšami a piesňami zahrali po dopoludňajších omšiach v nedeľu 29.decembra vo farskom kostole aj vo svätyni Božieho milosrdenstva. V našej farnosti sa vyzbieralo 1195€. Pán Boh zaplať. Zo zbierky 19. ročníka Dobrej noviny tohto roku, budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, zamerané predovšetkým na deti s postihnutím. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo: „Rovnaký meter na každého“, zdôrazňujúci myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život.

Pridať komentár