Zatiaľ žiadne komentáre

Pobožnosť za zosnulých

V nedeľu v oktáve Všetkých svätých sme sa zhromaždili vo farskom kostole pred eucharistickým Kristom, aby sme spoločne orodovali za našich blížnych, ktorí od nás odišli v priebehu roka.

Sami si už pomôcť nemôžu. Pred Bohom sme pre nich jediná nádej, len my im môžeme vyprosiť milosti potrebné k dosiahnutiu svätosti. Preto sme sa za nich modlili korunku Božieho milosrdenstva a veríme, že táto naša modlitba bola vyslyšaná.

Pridať komentár