Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok sv. Vincenta Pallottiho

„Keď niekto sám sníva, vtedy je to len snívanie. Keď všetci spolu snívame, to je už počiatok novej skutočnosti.“

Dňa 22.januára sme prežívali sviatok sv. Vincenta Pallottiho, ktorý predchádzala príprava, a to novéna k sv. Vincentovi a korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Nebolo to snívanie, ale bola to skutočnosť, keď na sviatok sv. Vincenta sa farníci zúčastnili na svätej omši, ktorá bola za účasti našich kňazov pallotínov, obetovaná za všetkých dobrodincov a spolupracovníkov. Po uctení relikvií sv. Vincenta Pallotiho boli sme pozvaní do Rehoľno-formačného centra na malé pohostenie. Privítal nás rektor RFC- páter Adam a zároveň nás oboznámil aj s členstvom Združenia Apoštolátu Katolíckeho (ZAC). Apoštolát sv. Vincenta bol bohatý, preto je veľmi potrebné, aby sme prispeli aj v našej farnosti k jeho šíreniu. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.

Pridať komentár