Zatiaľ žiadne komentáre

Poďakovanie za úrodu

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“

Dňa 3. novembra 2013 sme spoločne pri svätej omši o 10:30 hod. vo farskom kostole poďakovali Pánu Bohu za dary úrody v tomto roku. Pár vzoriek úrody prinášali veriaci aj v obetných daroch. 

Nebeský Otče ďakujeme Ti za Všetky Tvoje dary, ktoré nám zo svojej štedrosti dávaš.  

Pridať komentár