Zatiaľ žiadne komentáre

Boh prišiel tak, ako sľúbil

Anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“

Aj my, naplnení touto veľkou radosťou, sme sa stretli na polnočnej sv. omši vo farskom kostole, pri ktorej sme slávili príchod nášho Pána na svet. Túto sv. omšu celebroval p. kaplán Lukáš, koncelebrovali p. farár Leonard a p. kaplán Kristián, za účasti nášho diakona Michala a veľkého množstva veriacich. Pred homíliou nám paru farníkov zahralo „ Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“ (ako to vyzerá, keď obraz sv. rodiny putuje po našej farnosti). Tak ako každý rok, bohoslužbu svojim krásnym spevom doprevádzal náš farský zbor, obohatený o pravé ľudové nástroje a to husle, harmoniky a basu (až sa nám chcelo tancovať Smile ).

25. decembra, na slávnosť Narodenia Pána, nám deti zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža zahrali divadielko o Narodení Ježiša Krista a taktiež krátke pásmo nám predstavila aj Smižančanka. Následne spoločným spievaním kolied sme vytvorili sviatočnú atmosféru.

Pridať komentár