Zatiaľ žiadne komentáre

Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu

Štvrtá adventná nedeľa. Na adventnom venci je zapálená už štvrtá svieca. Aké to svetlo napĺňa naše chrámy, naše domovy, naše srdcia? S približujúcim sa príchodom najkrajšieho sviatku roka „Narodenia Pána Ježiša“, rastie aj radosť v našich srdciach.

Je bežný pracovný deň. Ľudia sa ponáhľajú do svojich domovov. Pomaličky utícha aj ruch uháňajúcich áut. Každý chce už zažívať blízkosť svojich rodín a prežívať pokoj vo svojom srdci. Pokoj, ticho, ktorý tento svet nedáva, alebo len v málom priehrští a ktorý už nevieme pomaličky prežívať.

V tmavej uličke sa vynorili postavy. Idú ticho a na cestu si svietia malými lampášmi, kde trblieta malé svetielko. Zaznieva aj adventná pieseň, ktorá nám stále viac približuje sviatky narodenia Pána Ježiša – „Príde Kristus Spasiteľ náš.“ V rukách držia obraz Svätej rodiny.

Je to možné, aby v tejto tak uponáhľanej dobe, keď už v októbri v našich novodobých chrámoch zaznievajú koledy, že sa narodil Pán Ježiš, niekto prichádzal skromne, potichu, tak ako putoval Jozef s Máriou do Betlehema? Áno, je to skupinka ľudí, ktorí sa aj v našej farnosti rozhodli zapojiť do Deviatnika „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“. Putujú od rodiny k rodine s piesňou a modlitbou na perách a deň čo deň sa približujú k sviatku Narodenia Pána Ježiša. Prežívajú pekné chvíle pri modlitbe a odovzdávajú posolstvo nášho Vykupiteľa ďalej. Aj tým, ktorí v tejto uponáhľanej dobe možno už aj zabudli, že sviatky ktoré očakávame prichádzajú práve tak, v tichosti, skromnosti, pokore a láske. Prežívajme tieto dni v takomto očakávaní príchodu Pána Ježiša na túto zem.

Pridať komentár