Zatiaľ žiadne komentáre

Chudobná cesta, CESTA K BOHU

Aj tento rok sa v našej farnosti, t.j. vo farskom kostole ale aj vo svätyni Božieho milosrdenstva, konali rorátne sv. omše. Ich téma bola: „Chudobná cesta, CESTA K BOHU“, ktorá bola inšpirovaná slovami Svätého Otca Františka, ktorý si želá, aby bola CIRKEV CHUDOBNÁ PRE CHUDOBNÝCH.

Každá rorátna sv. omša sa začínala len pri zažatých sviecach so slovami: Som pripravený na Boží súd. Počas kázní sme spoznávali životopisy 16 svätcov a blahoslavených, ktorí išli cestou chudoby a venovali sa chudobným. Cez prípravu obetných darov sme spievali pieseň: „Chudobná cesta, chudobná cesta k Bohu je. Toľko máš, koľko dáš…“

V tejto piesni ale aj počas študovania životopisov týchto našich „rorátnych svätých a blahoslavených“ sme si mohli uvedomiť, že Božia logika je úplne iná než tá naša ľudská. Že človek skutočne TOĽKO MÁ, KOĽKO DÁ. Za úlohu sme si dali to, že budeme pomáhať ľuďom materiálne chudobným (napr. prispením do pokladničky, ktorá sa bude nachádzať vo farskom kostole pri soche sv. Antona Paduánskeho, ak pocítime túto túžbu pomôcť) alebo duchovne chudobným ľuďom (našou láskou, pozornosťou, úsmevom).

Už teraz sme dobre vykročili na túto cestu, a to obetovaním nášho spánku, pretože UŽ sme niečo dali Smile a taktiež sme prispeli k našej príprave na slávenie slávnosti Božieho narodenia. Určite každého zúčastneného človeka, malého či veľkého, sa osobitne niečo z týchto životopisov dotklo, čo snáď sa bude snažiť rozvíjať vo svojom živote. Tak nám Pane v tom pomáhaj Smile.

Pridať komentár