Zatiaľ žiadne komentáre

Návšteva zo Spišskej Kapituly

Počas víkendu 7. – 9. marca 2014 našu farnosť navštívil náš diakon Michal Pavol spolu s troma bohoslovcami zo seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí, ktorí vo farskom kostole v piatok viedli krížovú cestu pred sv. omšou o 18:00 a taktiež mládežnícku krížovú cestu. Po mládežníckej krížovej ceste oboznámili mládež so životom v seminári: ako vyzerá ich deň – od budíčka až po silencium. V sobotu prišli aj na detské oázové stretnutie, na ktorom aj deti oboznámili so životom v seminári.

V nedeľu sme privítali otca špirituála Jozefa Bieľaka, ktorí nás svojou prítomnosťou a príhovorom oboznámili so životom a štúdiom na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte na Teologickom inštitúte biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí a zdôraznil, že práve rodina je „kolískou kňazstva“.

Pridať komentár