Zatiaľ žiadne komentáre

Prof. Jozef Leščinský v našej farnosti

Dňa 23.02.2014 prijal pozvanie do našej farnosti prof. o. Jozef Leščinský. Počas jeho príhovoru na sv. omšiach vo farskom kostole aj vo SBM mali veriaci možnosť vypočuť si jeho myšlienkovo veľmi obohacujúcu a obsažnú kázeň.

Téma kázne vychádzala z evanjelia tejto nedele. Bol nám vysvetlený rozdiel medzi Starým a Novým zákonom a hlavne to, že Ježiš prišiel s úplne novým učením preniknutým láskou. Bohužiaľ toto učenie je ešte stále aj od mnohých z nás vzdialené.

Iste každý z nás si zapamätal z tejto kázne niečo iné, čo ho oslovilo, niekto sa zase vôbec nezamýšľa nad tým, aký obrovský rozdiel je medzi učením Starého zákona : „ oko za oko, zub za zub…“ a učením Nového zákona : „ ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav aj druhé….“

Uvedomujeme si, čo to pre nás znamená? Ak nám niekto ublíži, / môže to byť napr, aj slovom, nesprávnym rozhodnutím, atď../, nemáme sa snažiť odplatiť, vrátiť mu to, čo je bežná prax – že to robíme – hneváme sa, želáme mu všetko zlé, nerozprávame sa, nepozdravíme, ale máme sa modliť za toho, kto nám ublížil, prosiť o požehnanie preňho – to je skutočným prejavom lásky podľa Nového zákona, ako to učil Pán Ježiš. Nie „ niečo za niečo, „ ale ROBIŤ DOBRO vždy, všade, každému, bez toho, aby sme za to niečo čakali. A odpúšťať – nie pomstiť sa. A tu by si každý z nás mohol položiť otázku: Ako som na tom ja? Konám tak, ako to učil Ježiš?

Najviac však zaujali slová o tom, akí sme kresťania. Nestačí len chodiť do kostola a modliť sa, hoci aj to je veľmi dobré a potrebné, vieru však treba žiť všade, kde sa nachádzame, pretože naše slová a skutky svedčia o našom kresťanstve. Mali by sme byť vľúdni, láskaví a ochotní pomôcť nielen svojim najbližším, ale aj iným, ktorí sú nám menej sympatickí alebo sa nesprávajú podľa našich predstáv.

Myšlienky a slová, ktorými sa nám prof. o. Leščinský prihovoril, boli pre každého z nás povzbudzujúce a obohacujúce. Nebojme sa teda, majme odvahu prejaviť sa ako kresťania aj vo verejnom živote. Vďační sme aj nášmu duchovnému otcovi Leonardovi, ktorý ho pozval. BOHU VĎAKA !

Pridať komentár