Zatiaľ žiadne komentáre

Prednáška Dr. Martina Dilonga

Srdečné pozvanie našich otcov pallotínov zaznelo v pozvánke na veľmi aktuálnu tému „Čistý vzťah, fungujúce manželstvo a ochrana rodiny“. Na farnosť ako je naša smižianska sa zúčastnilo veľmi málo záujemcov. O tieto témy, aj keď v dnešnej dobe sú veľmi aktuálne, neprejavuje záujem ani mladšia ani staršia generácia. Prednáška sa uskutočnila vo svätyni Božieho milosrdenstva a následne vo farskom kostole v Smižanoch dňa 28.marca 2014 a veľmi zaujímavý výklad nám k tomu podal Dr. Martin Dilong.

Zameral sa na čistotu predmanželského života, vzťahov medzi dvomi mladými ľuďmi, ktoré má byť aj základom pre vstup do stabilného, sviatostného zväzku – manželstva. Zároveň na príklade prítomných manželov, ktorý už 50 rokov zotrvávajú v posvätnom manželskom zväzku, poukázal najmä na to aké je potrebné práve v dnešnej dobe rodinné zázemie, čím môže obohatiť vernosť v manželstve a akú stabilitu vytvára pre celú spoločnosť.

V prednáške odzneli aj témy ako ochrana rodiny a fungujúce manželstvo. Aj keď nás bola malá hŕstka sme vďační Dr. M. Dilongovi za jeho zaujímavú prednášku na veľmi aktuálne témy.

Pridať komentár