Zatiaľ žiadne komentáre

Krížová cesta na Matku Božiu

Je pôstne obdobie. Pre mnohých je veľkým smútkom – nemôžeme to, nemôžeme ono. Ale pre mnohých je to doba, keď sa môžeme stíšiť, zamyslieť nad sebou a hlavne nad tým čo prežíval Pán Ježiš a tešiť sa z vykúpenia. Obetoval sa za nás, za naše hriechy, aby sme my mohli získať spásu. Vzal na seba hriechy všetkých ľudí. Padal a vstával. To je aj v našom živote. Padáme a vstávame mysliac na Krížovu cestu Pána Ježiša.

Počas pôstneho obdobia často prichádzame na Krížovú cestu – detí, mládeže, dospelých. Vo veľkom počte prichádzame aj na Smižiansku „Kalváriu“, kde sa zamýšľame nad utrpením Pána Ježiša .

Aj 22. marca 2014 naša farnosť dostala po prvýkrát pozvanie z farnosti Spišská Nová Ves na Krížovú cestu, do našich prekrásnych hôr Slovenského raja na horu zvanú „Matka Božia“ – s Otcom biskupom Andrejom Imrichom a s dp. dekanom Antonom Mišekom a skupinou „Skautou“, ktorí tohto roku oslavujú 20. výročie založenia. Krížovú cestu viedol o. biskup Andrej Imrich. Prekrásna príroda a ticho, len umocnilo atmosféru zamyslenia sa nad utrpením Pána Ježiša. Každý sám mohol prežívať tieto udalosti, ponoriť sa do svojich ťažkosti, krížov a vyprosovať si silu pre svoj život.

Z príležitostí 20. výročia založenia skautského spoločenstva bol na hore “Matka Božia“ obnovený a zasadený nový „Kríž“, ktorý darovali a vyhotovili farníci z Úlože. Patrí im veľká vďaka. Na toto miesto prichádzajú mnohí turisti, ktorí si pri pohľade na kríž pripomínajú význam slov: „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený“ .

Pridať komentár