Zatiaľ žiadne komentáre

TAIZÉ – modlitba a spevy

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dodajú modlitbe meditatívny ráz.

Posledný piatok v pôste sme sa aj my v smižianskom farskom kostole spolu, prostredníctvom krátkych spevov, zúčastnili na modlitbe Taizé. Tieto spevy skrz krátke texty vyjadrili, každému z nás osobitne, nejakú základnú skutočnosť viery. Ľahšie uchopiteľnou sa stávala aj cez prednášané modlitby, prosby a vďaky. Stalo sa tak najmä vďaka prítomnosti nášho Pána. Opakované slová spevov, prenikali celou bytosťou, ak sa samozrejme tomu človek chcel otvoriť. Meditatívny spev sa tak stal istým spôsobom načúvaním. Na spoločnej modlitbe sa môžeme zúčastniť všetci, a to nielen cez tieto Taizé – spevy, ale aj spevom v kostole počas sv. omší. Spolu s ostatnými zotrvávajme v nádeji, tak potrebnej pre súčasnú realitu.

Ďakujeme M. Repkovi, ktorý bol hlavným organizátorom, taktiež ďakujeme spevokolu, všetkým nápomocným rukám a samozrejme Vám zúčastneným a Duchu Svätému, ktorý medzi nami pôsobil.

Spevy napomáhajú osobnej modlitbe. Naše bytie skrze ne nachádza v Bohu vnútornú jednotu. Umožňujú nám zotrvať v modlitbe aj vtedy, keď si to neuvedomujeme, v tichu nášho srdca.

Pridať komentár