Zatiaľ žiadne komentáre

Naša farnosť má KATECHUMENA

Naša farnosť v prvú pôstnu nedeľu, vo farskom kostole počas sv. omše o 10:30, prežívala slávnosť prijatia KATECHUMENA. Dospelý mladý muž sa podvolil katechumenátu, v ktorom sa má prakticky osvedčiť v kresťanskom spôsobe života.

Poriadok uvedenia do kresťanského života sa začína vstupom do katechumenátu. Katechumen prejavuje nie vieru, ale svoj úmysel dosiahnuť vieru. Kandidát je oboznámený s evanjeliom a má aspoň začiatočné styky s veriacimi aj s kňazom a je pripravený na liturgický obrad vovedenia do katechumenátu. Obdobie katechumenátu sa určuje tak, aby kandidát mohol v sebe uskutočniť dôkladné obrátenie, aby viera mohla dozrievať. Po skončení prvého stupňa sa pristupuje k druhému stupňu, ktorý sa volá „Obrad – vyvolenie alebo zapísanie mena.“ Tento obrad sa viaže na začiatok pôstneho obdobia. Katechumen musí mať jasnú vieru a rozhodnú vôľu prijať tri sviatosti kresťanskej iniciácie – krst, birmovanie a Eucharistie, ktoré sa mu udelia pri veľkonočnej liturgii na „Bielu sobotu“. Obrad uvedenia pozostáva z privítania kandidáta a jeho krstných rodičov, z exorcizmu, z poznačenia krížom na čele a na zmysloch (uši, oči, ústa, hruď – robia to krstní rodičia), z pridelenia nového krstného mena, z bohoslužby slova a z prepustenia. Potom kandidát odchádza z kostola a svätá omša pokračuje obetovaním. Katechumen odchádza z kostola preto, lebo ešte nemôže mať účasť na eucharistickej slávnosti, ako tí čo sú pokrstení.

Tajomstva viery nám slúžia na to, aby nám približovali a objasňovali hĺbky tohto života. Prikázania nám zasa ukazujú smer života z viery. Sviatosti spôsobujú, obnovujú a rozhojňujú Boží život v nás. V takomto poňatí môžeme náboženstvo brať ako prijímanie a prežívanie života.

Tento mladý muž sa vydáva na cestu NOVÉHO ŽIVOTA. Zažíva prvé stretnutia s našim Pánom Bohom, preto ho v tomto dôležitom čase podporujme a sprevádzajme svojimi modlitbami.

Pridať komentár