Nový kaplán v našej farnosti

Za spevu „Vítame Vás, aleluja“ dňa 24.8.2013, sme my, mládež našej farnosti, privítali so slovenskou vlajkou, chlebom a soľou nášho nového p. kaplána Kristiána Piotrowského. P. kaplán Kristián už nasledujúci celý týždeň koncelebroval večerné sv. omše a aj takto sa pustil do boja so slovenčinou. V nedeľu 1.9.2013, ho počas...

pokračovať v čítaní

20 rokov pôsobenia sestier Božského vykupiteľa na Ukrajine

25. augusta nám v rámci pobožnosti priblížila naša rodáčka, sestra Mária Nikola Danišovská pôsobenie sestier Vykupiteliek na Ukrajine. V prezentácii nám postupne predstavila všetky sestry, ktoré na Ukrajine pracovali a priblížila nám ich namáhavú, ale určite osožnú prácu. Okrem pomoci biskupovi sa sestričky starajú o chorých, ktorým prinášajú Eucharistiu, ale...

pokračovať v čítaní

Postulát 2013

V dňoch od 01.08 do 31.08 sa v Poľskej dedinke Svätej Kataríne uskutočnil Postulát, ktorý je počiatočnou fázou vstupu do Spoločnosti Katolíckeho Apoštolátu. Postulát začalo spolu 10 mladých chlapcov, ktorý prejavili odvahu kráčať za Kristom. Prišli z rôznych častí Poľska a dvaja kandidáti zo Slovenska z toho jeden pochádzajúci z...

pokračovať v čítaní

Púť – Medžugorie

V dňoch 5. – 15. augusta 2013 sa farníci zo Smižian zúčastnili už po štvrtýkrát púte v pútnickom meste Medžugorie. Mesto pokoja, ktoré už 32 rokov prijíma pútnikov putujúcich na to miesto, kde sa zjavila Panna Mária šiestim deťom po prvýkrát 24. júna 1981. Putuje tam nespočetné množstvo ľudí, ktorí...

pokračovať v čítaní

Doživotné prísľuby

V dnešné dopoludnie sa konala pre našu farnosť veľmi milá slávnosť. Naša farníčka Lenka Ganovská rehoľným menom s. Mária Faustína, zložila doživotné sľuby v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa. Sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložila do rúk  generálnej predstavenej tejto kongregácie v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi....

pokračovať v čítaní

Kráčame za svetlom

Toto bolo heslo tohtoročného „Oázového leta“, ktoré sa konalo v dňoch od 30. júna do 11. júla v benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku. Oázové leto viedol o. Leonard Lasota. Spoločne kráčať za svetlom sme začali 30. júna spoločnou svätou omšou vo farskom kostole v Smižanoch. Po nej sme sa občerstvili...

pokračovať v čítaní

Prichádzame Matka drahá!

Melódia tejto piesne zaznievala v dňoch 16. – 24. júna 2013 na  smižianskej  farskej záhrade. Novénou k Medžugorskej Panne Márii sme si pripomínali 32. výročie jej  zjavenia v Medžugorí, v mestečku  medzi dvoma horami. Naša mládež tu pri jaskynke Lurdskej Panny Márie a pri Modrom kríž, ktorý nám pripomína Modrý...

pokračovať v čítaní

Quo vadis

Quo vadis? ( Kam kráčaš ?) Slová sv. Petra – apoštola, ktoré zazneli za hradbami Ríma, odzneli opäť v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v muzikáli s rovnomenným názvom. Moderného spracovania klasického svetového diela poľského spisovateľa Henryka Sienkiewicza sa 17. júna zúčastnili smižianski farníci. Mená hercov ako Martin Kákoš, Gabo Dušík...

pokračovať v čítaní