Svätá Zem

V dňoch 05.03. – 12.03. 2013 sme mali možnosť navštíviť Svätú Zem spoločne s farnosťou Krista Kráľa Prešov Sekčov. Sprevádzali nás traja kňazi: o. Peter Fedor z Ľubice – sprievodca celej púte, wdp. Marek Kreheľ z Prešova a náš duchovný o. Leonard Lasota. Touto cestou by sme chceli poďakovať Pánu...

pokračovať v čítaní

Dotkni sa Božej lásky

Pod týmto názvom sa v dňoch od 01 do 03 marca konali v rehoľno – formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva duchovné cvičenia. Viedol ich o. Peter Klubert SAC. Duchovné cvičenia sa niesli v duchu zamyslení sa nad Božou láskou a dobrotou. Krížové cesty, sv. omše, spoločné katechézy,modlitba ruženca, adorácia...

pokračovať v čítaní

Prázdninový víkend dievčat

Počas jarných prázdnin, víkendu 22.-23.2.2013 sa konal prázdninový víkend dievčat v našej čajovni. Začali sme detskou krížovou cestou o 16:00, následne sme pokračovali “ubytovaním“ sa v čajovni a oficiálnym začiatkom.S deťmi sme hrali plno hier, pozerali sme rozprávku, veľa sme sa nasmiali a ojedli sa buchiet . Na obed sme...

pokračovať v čítaní

Obnova sv. misií

Určite ešte máme v živej pamäti sv. misie, ktoré sa u nás konali minulý rok počas jarných prázdnin. Kňazi a bratia kapucíni nás vtedy previedli zaujímavými témami, povzbudili nás vo viere a pomohli nám lepšie si uvedomiť, že všetci sme deťmi Kráľa – princovia a princezné. Boh aj skrze nich...

pokračovať v čítaní

Karneval

Pred začiatkom pôstu, 02. februára popoludní, sa v Základnej škole Povýšenia Svätého Kríža konal detský karneval. Zabaviť sa a predviesť svoje umenie prišli nielen deti ale aj ich rodičia. Originalita každým rokom stúpa a rodičia, ako aj deti si dávajú na maskách naozaj záležať. Nechýbali masky rozprávkových bytostí, škriatkov, pirátov,...

pokračovať v čítaní

Slávnosť svätého Vincenta Pallottiho

22. január je sviatkom všetkých Pallotínov. Tento rok cela pallottínska rodina slávi 50. výročie svätorečenia svätého Vincenta Pallottiho. Pri tejto príležitosti sa o 15:30 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva konala slávnostná svätá omša za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti. V kázni sa nám prihovoril o. Andrej, ktorý nám priblížil život svätého Vincenta. Po svätej...

pokračovať v čítaní